Centrum transferu technológií pri CVTI SR, ako partner podujatia Slovenská kooperačná burza Nitra 2020 (organizátor SARIO), ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2020 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2020 (Nitra, výstavisko Agrokomplex), ponúka vedeckovýskumným pracovníkom možnosť bezplatnej účasti na podujatí SKB Nitra 2020 a možnosť prezentovať sa firemnému sektoru z oblasti strojárstva a úzko súvisiace oblastí, ako napr. elektrotechnika, zváracia technika, zlievarenstvo, hutníctvo. Na podujatí bude možné prezentovať hotové technológie (prototypy/funkčné modely) či kompetencie vedeckých tímov z predmetných oblastí a to formou výstavy v stánku a počas vopred dohodnutých B2B rokovaní. Pre viac informácií navštívte webstránku organizátora.

Záujemcovia o aktívnu účasť na podujatí SKB Nitra 2020 zašlú vyplnený dotazník na e-mail peter.cizmar@tuke.sk v termíne do 13.03.2020, účasť následne podlieha posúdenia a schváleniu zo strany Centra transferu technológií pri CVTI SR.

 

Prílohy: