Dátum a čas: 26.5.2020 o 13:00
Trvanie: 120 min.
Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová
Pripojenie: Jitsi
Anotácia:

Tentokrát si ukážeme, ako nástroj Node-RED využiť na vytvorenie jednoduchej webovej aplikácie, z ktorej budeme vedieť získavať údaje dvojakým spôsobom. Najprv vytvoríme jednoduchú webovú stránku, na ktorej zobrazíme údaje z našich senzorov. A potom vytvoríme jednoduché REST API, z ktorého bude možné získať potrebné informácie v strojovo čitateľnej podobe. Týmto spôsobom dokážeme veľmi rýchlo prototypovať zaujímavé riešenia, pričom sa nemusíme starať o inštaláciu žiadnych mocných nástrojov, ako webový server s podporou jazyka na tvorbu webových aplikácií. Vystačíme si len s niekoľkými uzlami. Ako klienta budeme používať prehliadač, ale rovnako si ukážeme, ako k dátam pristupovať z prostredia našich mikrokontrolérov v jazyku (Micro)Python.

Viac informácií na namakanyden.sk