Online brokerage event: boosting technology transfer in Central Europe je zamerané na malé a stredné podniky a výskumné organizácie (vrátane univerzít) v oblasti Key enabling technologies (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnologies, Advanced Manufacturing Systems, Photonics, Micro-& Nanoelectronics).

Kedy? 7. mája od 10:00 do 17:00

Registrácia do 1 mája

Registrácia aj výber partnerov na rokovania je možný (vyberá sa systémom „first come, first serve“, takže pri skorej registrácii je vyššia šanca na výber vhodného partnera na rokovanie). K dnešnému dňu je registrovaných už vyše 60 účastníkov. Podujatie sa uskutoční vo forme vopred dohodnutých bilaterálnych mítingov (cez systém b2match).

Viac informácií a registráciaje k dispozícii na https://ketgate-central-europe-brokerage-event.b2match.io/