Online kooperačné podujatie Boosting technology transfer in Central Europe, ktoré je zamerané na malé a stredné podniky a výskumné organizácie (vrátane univerzít) v oblasti Key enabling technologies (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnologies, Advanced Manufacturing Systems, Photonics, Micro-& Nanoelectronics) sa bude konať 7. mája 2020.

Keďže výber partnerov na stretnutia bol už spustený, odporúčame sa zaregistrovať a vyplniť svoj profil čo najskôr. Zároveň už aj Vy máte možnosť vyberať partnerov na stretnutia. Stretnutie sa bude konať len vtedy, ak ho potvrdí druhá strana.

Podujatie sa uskutoční sa 7. mája 2020 v čase od 10:00 do 17:00 vo forme vopred dohodnutých bilaterálnych mítingov (cez systém b2match). Registrácia aj výber partnerov na rokovania je možný do 1. mája (vyberá sa systémom „first come, first serve“, takže pri skorej registrácii je vyššia šanca na výber vhodného partnera na rokovanie). K dnešnému dňu je registrovaných už vyše 80  účastníkov z 13 krajín.

Podujatie je organizované KETGATE Network a Enterprise Europe Network.

Viac informácií a registrácia

Článok prevzatý z innonews.blog