Pri príležitosti svetového dňa duševného vlastníctva organizuje Svetová organizácia duševného vlastníctva spolu s 4iP Council dňa 05. mája 2020 webinár zameraný na inovácie v oblasti zelených technológií. Webinár je určený pre vynálezcov, podnikateľov, akademickú obec a výskumné organizácie.

Viac informácií nájdete tu:
https://www3.wipo.int/wipogreen/en/news/2020/news_0017.html