Dátum a čas: 5.5.2020 o 13:00 Trvanie: 120 min

Lektori: Miroslav Biňas Danka Bruothová

Prívlastok inteligentný v termíne inteligentná domácnosť, asi nie je náhodný. Vyjadruje schopnosť domácnosti reagovať autonómne na udalosti, ktoré môžu v domácnosti vzniknúť, ako napr. zavolať požiarnikov, keď zistí, že horí. Spôsoby notifikácie sú však rozličné. My v tomto webinári naučíme naše veci (things) tweetovať.

Viac informácií na: namakanyden.sk