Dňa 17. apríla 2020 o 16:00 hod. sa uskutoční exkluzívny webinár na tému Strojárstvo a elektronika v medicíne.

Cieľom je priblížiť firmám pôsobiacim v rôznych oblastiach strojárskej a elektrotechnickej výroby možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v sfére medicíny a ochrany zdravia.

Svoje poznatky budú zdieľať spoločnosti, ktoré sa venujú vývoju a výrobe zdravotníckych zariadení, ale aj spoločnosti, pre ktoré daný sektor nie je primárnou oblasťou pôsobenia, ale rozhodli sa využiť svoje kapacity a inovatívny prístup aby pomohli v boji proti ochoreniu COVID-19.

Viac o programe a vystupujúcich

Registrácia je možná do 16. apríla 2020 prostredníctvom registračného formulára.

Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.