Štvrtý ročník podujatia pre všetkých nadšencov „krabičiek“, akými sú Arduino, Raspberry Pi, micro:bit alebo ESP, učiteľov informatiky, študentov a kutilov rôzneho druhu, sa bude konať vo štvrtok 16. apríla 2020 opäť v priestoroch Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach.

Cieľom Namakaného dňa je popularizovať tvorivosť, kreativitu a zvedavosť vo všetkých nás. Je stretnutím ľudí všetkých vekových kategórií, na ktorom sa môžu spolu učiť, zdieľať, hrať a ďalej tvoriť.

 

Osobitne však chceme podujatím podporiť a inšpirovať aj našich učiteľov. Chceme, aby učitelia svojim nadšením na hodinách rozvíjali u deciek ich kreativitu a tvorivosť. Preto na nich nezabúdame ani pri zostavovaní programu, v rámci ktorého sa snažíme formou prednášok predstaviť zaujímavé nástroje a taktiež im ponúkame možnosť si ich rovno vyskúšať počas tvorivých dielní.

Nezabúdame však ani na ostatných makačov – či už profesionálov, úplných začiatočníkov, „hobbystov“, makačov z univerzít, stredných alebo základných škôl. Chceli by sme programom osloviť každého z Vás.

Namakaný deň bude však aj tento rok len taký, aký si ho spravíme. Ak sa rozhodnete prísť, nezabudnite so sebou priviesť aj svojich kolegov, študentov či priateľov. Ak by ste chceli do programu aktívne prispieť či už namakanou prednáškou, namakanou tvorivou dielňou alebo by ste chceli prezentovať svoj namakaný projekt, vyplňte nasledujúci namakaný formulár. Ak by ste sa radi zapojili do programu, ale chýba Vám nápad, pozrite sa do zoznamu tém, ktoré by sme chceli na podujatí mať.