16. apríla 2020 sa uskutoční záverečné online podujatie projektu Altfinator “Prekonanie finančnej medzery v Európe podporou malých a stredných podnikov (MSP)”.

Počet poskytovateľov alternatívych foriem financovania v celej Európe sa v posledných rokoch výrazne zvýšil, pričom napr. crowdfunding, obchodovanie a anjelské investície sa stali dôležitým zdrojom financovania pre podnikateľov, začínajúce podniky a malé a stredné podniky. Prístup k financiám sa však v rámci Európy značne líši, pričom regióny južnej, strednej a východnej Európy zaostávajú za regiónmi severnej a západnej Európy, pokiaľ ide o alternatívny objem financovania.

Teší nás, že vás môžeme pozvať na záverečné podujatie Altfinator „Prekonanie finančnej medzery v Európe podporovaním MSP“ 16. apríla, ktorá bude pozostávať z radu webinárov zameraných na kľúčové riešenia na preklenutie tejto medzery.

Pozývame všetkých aktérov zapojených do ekosystému alternatívneho financovania, aby diskutovali o naliehavých výzvach a riešeniach pre rast finančného ekosystému v Európe prezentovaním hlavných výsledkov a záverov vyplývajúcich z projektu Altfinator.

Pre koho je táto udalosť určená?

 • MSP
 • Poskytovatelia finančných služieb
 • Finanční poradcovia
 • Obchodné a finančné združenia
 • Tvorcovia politiky
 • Výskumníci
 • Právnici
 • Každý, kto má záujem o alternatívne financovanie

Podujatie bude rozdelené do troch tematických sekcií. Zaregistrovať sa môžete na všetky alebo preferované sekcie.

 1. Zdroje, ktoré ste doposiaľ nevyužili – matchmake, tréning s Altfinator sieťami
  (10:00 – 11:10 CET) Registrácia
 2. Európa a alternatívne financovanie – Aké sú výzvy, riziká a výhľady?
  (12:00 – 13:30 CET  Registrácia
 3. Ako zabezpečiť lepší prístup k alternatívnemu financovaniu pre SMEs v Európe?
  (15:00 – 16:15 CET) Registrácia

Pozrite sa na celý program tu

Ďalšie informácie o podujatí nájdete na webe Altfinator.

Článok prevzatý z innonews.blog