Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o kaskádových projektoch, o ktorých som viac písal v mojom článku a možnostiach, ako sa do nich zapojiť, nenechajte si ujsť webinár, ktorý sa bude konať 27. marca 2020.

Viac informácií a registrácia

Cieľom kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020 je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov. Pozrite sa na výzvy kaskádových projektov.

Článok prevzatý z innonews.blog