Firemný a osobný image sú dôležitými prvkami pri nadväzovaní nových kontaktov. Pravidlá bontónu sú tu na to, aby sme mohli preukazovať úctu svojmu partnerovi, ale hlavne na to, aby nám život uľahčovali. Neveríte? Príďte sa o tom presvedčiť a rozšíriť svoje poznatky z oblasti biznis protokolu na našu prednášku.

ČO SA DOZVIETE
  • dôležitosť prvého kontaktu s obchodným partnerom
  • ako s ľahkosťou zvládnuť pracovný obed a úskalia stolovania
  • najčastejšie nedostatky v biznis odievaní, ako čítať predpísané
    oblečenie na pozvánke
  • účasť na spoločenských udalostiach – pravidlá recepcie
  • úcta ako meradlo každej komunikácie

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Lenka Kolesárová, MBA – pôsobí ako lektorka na biznis protokol a spoločenskú etiketu, efektívnu komunikáciu a rozvoj prezentačných zručností. Prostredníctvom poradenského programu Bilancia kompetencií pracuje ako kariérový poradca s dlhodobo nezamestnanými. Má bohaté skúsenosti s organizovaním firemných zážitkových teambuildingov a komunikačných školení.

 

Viac informácií a registrácia:
https://www.npc.sk/sk/events/biznis-protokol-a-komunikacne-zrucnosti/