Webinár poskytne podrobný prehľad činností, ako je nástroj na diagnostiku duševného vlastníctva pre MSP, postupné vytvorenie siete sprostredkovateľov MSP a kombinované činnosti zamerané na budovanie kapacít pre MSP a univerzity. Je určený najmä pre úrady priemyselného vlastníctva a organizácie podpory MSP.

Cieľom webinára je zvýšiť informovanosť o existujúcich nástrojoch a službách WIPO, s dôrazom na dôležitosť duševného vlastníctva pri podnikaní a snaha iniciovať vytvorenie podporných inštitúcií pre MSP v regióne.

Webinár sa bude konať 25. februára 2020 od 10:00.

Program:

  1. Príhovor
    Michal Švantner, riaditeľ Odboru pre spoluprácu s rozvinutými krajinami a krajinami s prechodnou ekonomikou (TDC) WIPO
  2. Rozsah práce a nové iniciatívy divízie podpory MSP a podnikania (SESD)
    Guy Pessach, riaditeľ Divízie podpory MSP a podnikania SESD, TDC, WIPO
  3. Demonštrácia beta-verzie nástroja na diagnostiku duševného vlastníctva pre MSP a inštitúcie podporujúce MSP
    Tamara Nanayakkara, poradkyňa SESD, TDC, WIPO
  4. Diskusia

Webinár je možné sledovať v anglickom jazyku, zaregistrovaním sa tu.

Článok prevzatý z innonews.blog