Projekt Altfinator pripravuje Massive open online course (MOOC) o alternatívnom financovaní, ktorý sa uskutoční od 17. februára do 6. marca 2020. Kurz predstaví kľúčové modely a prístupy súvisiace so získavaním finančných prostriedkov zo zdrojov alternatívnych k bankovým pôžičkám s cieľom pomôcť účastníkom orientovať sa vo svete alternatívneho financovania a fintech.

Kurz je navrhnutý tak, aby poskytoval základné aj pokročilé vedomosti o širokej škále rôznych tém: crowdfundingu, obchodovanie na faktúre, rizikový kapitál, business angels, právne a marketingové záležitosti, hodnotenie rizika, fintech revolúcia a dôsledky pre finančné trhy. Prvé vydanie tohto kurzu bolo ukončené v októbri 2019 s viac ako 1 200 účastníkmi.

Kurz je užitočný pre široké publikum. Je určený predovšetkým pre finančných poradcov a obchodných konzultantov, ale poskytne aj cenné informácie pre manažérov fondov a crowdfundingových platforiem, obchodných anjelov a investorov rizikového kapitálu, inkubátorov, agentúry a asociácie pre rozvoj podnikania, podnikateľov, začínajúcich podnikateľov a tiež pre politikov.

Viac informácií a registrácia na kurz

Článok prevzatý z innonews.blog