INCOTERMS 2020 – 5.12.2019, Prešov

Obchodné doložky podľa Pravidiel INCOTERMS sú dôležitou súčasťou zmlúv v medzinárodnom obchode. Slovenská obchodná a priemyselná komora je akreditovanou inštitúciou pre výklad a poradenstvo INCOTERMS-u.

Vzhľadom na aktuálne zmeny pri výklade tuzemských a medzinárodných obchodných pravidiel platných od 1.1.2020 pozývame Vás 5. decembra 2019 do sídla Prešovskej regionálnej komory SOPK (Vajanského 10, Prešov) na odborný seminár SEMINÁR INCOTERMS 2020.

Lektorom seminára je Ing. J. Knopp, CSc., Úrad SOPK, konzultant – špecialista SOPK na reguláciu medzinárodného obchodu, zodpovedný redaktor za slovenské vydanie INCOTERMS 2020.

Prihlásiť sa môžete on-line do 29. novembra 2019.