Zúčastníte sa prvého AI & Big Data for Innovation Summit.

Podujatie sa uskutoční 2. až 5. decembra 2019 v Európskom parlamente v Bruseli. Zamerané bude na výzvy a príležitosti z rôznych perspektív: právne/regulačné, iniciatívy a „hub“-y, technológie, startupy atď.

Ak máte záujem zúčastniť sa, prosím zaregistrujte sa najneskôr do pondelka 25. novembra.