Kedy? 12. november 2019

Kde? Bratislava

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Stálym zastúpením SR pri EÚ v Bruseli a Slovenskou rektorskou konferenciou organizujú dňa 12. novembra 2019 v Bratislave informačný deň pre vysoké školy so zameraním na centralizované akcie programu Erasmus+ a projekty strategických partnerstiev v Kľúčovej akcii 2.

V rámci podujatia je ponúknutý špeciálny blok venovaný iniciatíve Európske univerzity.

Podujatie je určené zástupcom vysokých škôl, ktorí majú záujem o niektorú z centralizovaných akcií Erasmus+, ako sú Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet, Znalostné aliancie alebo Európske univerzity.

Viac informácií, program a registrácia (SLORD)

Článok prevzatý z innonews.blog