Informačný deň spojený s medzinárodnou burzou partnerov pre oblasť Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti (SC6) sa uskutoční v dňoch 12.-13.11.2019 v Bratislave v Hoteli Saffron. Účasť na podujatí je bezplatná.

Na tomto medzinárodnom podujatí budú prezentované výskumné témy, ktoré sa týkajú posledných výziev na predkladanie projektových návrhov pre rok 2020 v rámci oblasti Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovatívne a reflexívne spoločnosti Horizontu 2020. Účastníci budú mať príležitosť absolvovať vopred dohodnuté stretnutia (matchmaking) s inými účastníkmi s cieľom identifikovania možných spolupracovníkov pre projekty a uľahčiť vytvorenie konzorcií pre projektový návrh do Horizontu 2020.

Výskumní pracovníci, podnikatelia a iné zainteresované strany, ktorí aktívne hľadajú partnerov projektu, môžu svoj projekt prezentovať počas flash prezentácie.

Matchmakingovej časti bude predchádzať informačná sekcia, ktorá sa zameria na politický kontext, možnosti financovania a na posledné otvorené výzvy na predloženie návrhov Horizontu 2020 v tejto oblasti. Informačná sekcia prinesie cenné informácie o príprave projektového návrhu a v popoludňajšej časti akcie bude priestor na bilatérálne rokovania.

Zameranie podujatia:

  • Výzvy na predkladanie návrhov do roku 2020 v rámci oblasti SC6 programu Horizont 2020,
  • aktuálny vývoj a politický kontext výziev,
  • očakávaný dopad projektov medzinárodnej spolupráce,
  • rýchle vopred dohodnuté stretnutia na podporu vytvárania medzinárodných sietí s cieľom uľahčiť vytvárania konzorcií pre projekty programu Horizont 2020.

Registrácia je už otvorená. Bude trvať do vyčerpania kapacít alebo do 11.11.2019. Viac informácií bude na stránke podujatiaÚčasť na podujatí je bezplatná!

Článok prevzatý z innonews.blog