Názov podujatia: Ekoinovačné Slovensko 2019 – Digitalizácia a inovácie pre obehové hospodárstvo

Kedy? 5-6. november 2019

Kde? Bratislava

Organizátorom konferencie je Slovenská agentúra životného prostredia, oddelenie environmentálneho manažérstva Bratislava v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov.

Cieľom konferencie je diskutovať o možnostiach, podmienkach, eventuálnych prekážkach a rizikách rozvoja digitalizácie pre podporu obehového hospodárstva a zavádzania inovácií na úrovni štátnej a verejnej správy a v podnikateľskom sektore.

Jedným z účinných nástrojov, ktoré môžu uľahčiť nástup inovácií a urýchliť prechod na obehové hospodárstvo je digitalizácia dát zahŕňajúca efektívnu formu monitorovania, zberu, vyhodnocovania a zdieľania údajov využitím digitálnych technológií ako Internet vecí, Big Data, Umelá inteligencia, Blockchain, Cloud computing, 3D tlač a Online platformy.

 

Konferencia je bezplatná. Bližšie informácie nájdete tu.

Pre potvrdenie účasti je potrebná registrácia tu.