Téma: Spolupráca medzi univerzitou a biznisom – rozhodujúce partnerstvo pre inovácie a trvalo udržateľný rozvoj.

Kde: Brusel

Kedy: 24. až 25. Október 2019

 

Viac o Fóre:

Podujatie organizuje Európska komisia, na fóre sa zúčastní 450 predstaviteľov vysokých škôl, veľkých spoločností, malých a stredných podnikoch a Európskych organizácií a združení. Ide o jedinečnú príležitosť podeliť sa o svoje skúsenosti a diskutovať o nich.

Počas Fóra pre inovácie a trvalo udržateľný rozvoj sa bude diskutovať o témach, ako sú nesúlad zručností, celoživotné vzdelávanie, regionálne a miestne ekosystémy, sociálne inovácie, umelá inteligencia atď.

 

Webstránka podujatia a predbežný program:

ec.europa.eu/education/events/8th-university-business-forum_en

 

Registrácia:

eac-events.eu/ereg/newreg.php?eventid=200190961&categoryid=201567211