UDELENÉ PATENTY

Zariadenie na meranie nadrozmerných súčiastok pomocou kamerového systému

PP 50019-2018

doc. Ing. Kamil Židek, PhD.; doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné použiť pri meraní rozmerov súčiastok pomocou kamerových systémoch vo výrobných linkách, kde je potrebné rýchle vyhodnotenie meraného rozmeru a zároveň sú merané nadrozmerné súčiastky. Oblasť aplikácií nie je obmedzená len na výstupnú kontrolu v priemyselnej výrobe, ale navrhované riešenie je možné využiť aj v iných odvetviach, kde sa používajú automatizované linky s pásovými dopravníkmi.

 

Zotrvačný krokovací potrubný stroj pre čistenie potrubia

PP 50077-2016

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.; prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.; Ing. Peter Ján Sinčák; doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.; Ing. Tomáš Lipták, PhD.; doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.; doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie je možné použiť pre čistenie potrubia od nečistôt. Zariadenie je tiež možné použiť pre čistenie a inšpekciu komínových telies. Čistiace kefy sú vymeniteľné podľa priemeru čisteného potrubia. Po inštalácii kamery umožňuje zariadenie súčasne realizovať aj inšpekciu stavu vnútornej steny potrubia.

 

Pneumatická pružná hriadeľová spojka s hadicovým pružným elementom

PP 22-2016

doc. Ing. Peter Kaššay, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Pneumatickú pružnú hriadeľovú spojku s hadicovým pružným elementom je možné aplikovať v sústavách mechanických pohonov. Umožňuje pružný prenos krútiaceho momentu a vďaka možnosti zmeny jej torznej tuhosti sa zabezpečí vyladenie týchto sústav pri rôznych pracovných režimoch. Konštrukcia hadicového pružného elementu navyše zabezpečuje spoľahlivé utesnenie kompresného objemu, a jeho jednoduchú montáž prípadne demontáž. Pneumatická pružná hriadeľová spojka s hadicovým pružným elementom preto bude zvyšovať technickú úroveň a spoľahlivosť mechanických sústav, v ktorých bude zaradená.

 

Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcie

PP 10-2016

Ing. Dominik Dubecký; prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcie je možné využívať v stavebníctve pri realizácii a rekonštrukcií stavieb. Pri využití zariadenia sa podstatne zjednoduší dodatočné vytváranie inštalačných rozvodov najmä v pórobetóne, tepelnej izolácií a sendvičových izolovaných panelových systémoch.

 

Filter s funkciami príslušnosti

PP 21-2012

PaeDr. Jana Boržíková, PhD.; Ing. Jozef Mižák; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Filter podľa navrhovaného riešenia je možné použiť všade tam, kde je potrebné spracovať analógový signál obsahujúci deterministickú aj stochastickú zložku a je potreba odstránenia parazitnej stochastickej zložky zo signálu. Typickým príkladom môžu byť signály zo snímačov veličín v prostrediach, ktoré sú silne zarušené externými šumami a ovplyvnené rôznymi chybami, ako napríklad pri meraní a riadení spaľovacích, chemických a výrobno-technologických procesov, v prevádzkach so silným elektromagnetickým rušením a pod. Filter s funkciami príslušnosti je možné realizovať ako analógovo-číslicový obvod, alebo funkciu jednotlivých blokov je možné vytvárať vo forme softvéru realizovaného v číslicových regulátoroch resp. pri spracovaní signálu v počítači.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Viacúrovňový hierarchicky konfigurovaný box 

PUV 50012-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Viacúrovňový hierarchicky konfigurovaný box je využiteľný vo vzdelávacom procese ako platforma so študijnými pomôckami a úlohami, pričom môže byť kombinovateľný s vhodne  konfigurovanými informačno-komunikačnými nástrojmi. Viacúrovňový hierarchicky konfigurovaný box je využiteľný jednak v procese samotnej výučby, ako aj v procese zisťovania a overovania vedomostí a zručností študentov pri vypracovávaní úloh, zadaní a absolvovaní skúšok. Viacúrovňový hierarchicky konfigurovaný box je využiteľný ako platforma pre vzdelávacie a logické hry.

 

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

 Segmentový akumulátor tepla

PD 99-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.

 

Vyobrazenie dizajnu:

 

 

 

 

 

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny

PP 50076-2020

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. ING-PAED IGIP; doc. Ing. Ladislav Főző, PhD.; doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Radovan Kovács, PhD.;

 

Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu

PP 50073-2020

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

 

Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom

PP 50072-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

 

Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch

PP 50070-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

  

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Malý prúdový motor s prstencovou vložkou plynovej turbíny

PUV 50143-2020

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD. ING-PAED IGIP; doc. Ing. Ladislav Főző, PhD,; doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Radovan Kovács, PhD.;

 

Ochranný štít obmedzujúci šírenie vírusov vo forme aerosólu

PUV 50140-2020

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

 

Energetický úsporná pneumatická pohonná jednotka pre pneumobil

PUV 50137-2020

doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.; doc. Ing. Marek Sukop, PhD.; Ing. Peter Tuleja, PhD.; Ing. Erik Prada, PhD.

 

Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzou

PUV 50134-2020

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

 

Prietokový stabilizátor tlaku vodíka s teplotným manažmentom

PUV 50133-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

 

Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch

PUV 50132-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;