UDELENÉ PATENTY

Inšpekčný potrubný robot

PP 107-2015

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.,

doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD., doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.          

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie možno použiť v prípade potreby monitorovania potrubia kruhového alebo obdĺžnikového prierezu. Pomocou 3D stereo kamery umiestnenej na prvom článku robota, môže robot nie len sledovať prechod potrubím, ale aj vytvárať mapu prostredia. Robot je taktiež vybavený teplotným senzorom a tak vie monitorovať teplotu a vlhkosť prostredia v potrubí. Inšpekčného potrubného robota je možné tiež použiť na transport materiálu potrubím.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Kontajner s výklopným vekom na sypký a kusový materiál

PUV 50009-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie je možné použiť všade, kde je potrebné využívať priemyselné kontajnery na kovový odpad, stavebný odpad a akýkoľvek iný sypký aj kusový materiál. Zariadenie je vhodné aj pre podniky, ktoré sú zamerané na kovoobrábacie práce, pri ktorých je potrebné odložiť sypký a kusový materiál, alebo kovový odpad v suchom stave na prípadné ďalšie spracovanie.

 

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na reguláciu uhla natočenia integrovaného pohonu s fluidnými svalmi regulátorom s inverznou nelinearitou

PP 50066-2019

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.,

 

Zariadenie na riadenie integrovaného pohonu na báze fluidných svalov 

PP 50065-2019

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.,

 

Systém riadenia teploty objektov so slučkami regulácie stavových veličín

PP 50064-2019

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.