Udelené patenty:

Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov 

PP 104-2016

Ing. Tomáš Stejskal, PhD., doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD., prof. Ing. Peter Demeč, CSc., prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Prenosné meracie zariadenie tuhosti strojov je využiteľné v oblasti strojárstva, určené na technickú diagnostiku, opravárenskú a servisnú činnosť najmä vo výrobnej technike.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Spôsob zneškodňovania a zhodnocovania azbestovocementovej strešnej krytiny 

PUV 50016-2018

doc. Ing. Marián Lázár, PhD., prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Spôsob zneškodňovania a zhodnocovania azbestocementovej strešnej krytiny v plazmovom reaktore s využitím tavidla, ktorým je popolček z fluidných kotlov s obsahom nedopalu od 10 do 15 %, umožní zneškodňovanie a zhodnocovanie azbestocementovej strešnej krytiny s obsahom azbestových vlákien za účinného zhodnotenia popolčeka z fluidných kotlov s obsahom nedopalu od 10 do 15 %. Výsledné zloženie sklovitej trosky z tavby oboch odpadov zodpovedá množstvu pridávaného tavidla, ktorým je popolček z fluidných kotlov s obsahom nedopalu od 10 do 15 %, prípadne i iných aditív. Modifikáciou množstva pridávaného tavidla možno dosiahnuť rôznu kvalitu a zloženie sklovitej trosky. Jej využitie sa predpokladá hlavne vo forme zásypového materiálu alebo suroviny pri výrobe minerálnej vlny.

 

Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd zo šikmých striech na požiarne účely

PUV 50028-2017

doc. Ing. Marián Flimel, PhD., doc. Ing. Anna Sedláková, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd zo šikmých striech na požiarne účely je využiteľné na ochranu budov pred požiarmi. Súčasne má význam v hospodárnom zhodnocovaní dažďovej vody a šetrí náklady na stočnom. Uvedené hydrologické zariadenie je napojené na monitorovací a 50 riadiaci systém budov.

 

Podané prihlášky:

Adaptívny tensegrity oblúk s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare dvojitých ihlanov

PP 50084-2018, PUV 50150-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívny tensegrity nosník s akčnými prvkami vytvorený z modulov v tvare zrezaného ihlana

PP 50083-2018, PUV 50149-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívny tensegrity modul v tvare zrezaného ihlana so štyrmi akčnými prvkami

PP 50082-2018, PUV 50148-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare zrezaného ihlana

PP 50081-2018, PUV 50147-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívna tensegrity doska s akčnými prvkami vytvorená z modulov v tvare dvojitých ihlanov

PP 50080-2018, PUV 50146-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívna membránová konštrukcia v tvare hyperbolického paraboloidu so štyrmi akčnými prvkami

PP 50079-2018, PUV 50145-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívna lanová kupola Levyho typu s akčnými prvkami

PP 50078-2018, PUV 50144-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívna lanová kupola Kiewittovho typu s akčnými prvkami

PP 50077-2018, PUV 50143-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Adaptívna lanová kupola Geigerovho typu s akčnými prvkami

PP 50076-2018, PUV 50142-2018

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Systém hybridných unifikovaných akumulátorov pre elektromobily

PP 50074-2018, PUV 50141-2018

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

 

Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátorom

PP 50072-2018, PUV 50139-2018

Ing. Peter Lukáč, PhD.

 

Elektromechanické zariadenie s posuvným baranidlom na skúšanie dopravníkových pásov

PUV 50140-2018

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, RNDr. Miriam Andrejiová, PhD., RNDr. Anna Grinčová, PhD.,

 

Mechanizmus vertikálne limitovaného posuvu baranidla na skúšanie dopravníkových pásov

PUV 50137-2018

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD., prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.,