PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Spôsob merania rýchlosti pomocou sondy celkovej energie

PP 50059-2021

Ing. Peter Gašparovič, PhD.; Ing. Stanislav Fábry, PhD.;

 

Prenosná senzorická jednotka

PP 50056-2021

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.; doc. Ing. Karol Semrád, PhD.; Ing. Jozef Novotňák, PhD.; Ing. Martin Fiľko, PhD.;

 

Systém tepelného riadenia spaľovacieho procesu homogénnej zmesi s využitím duálneho vstrekovania

PP 50055-2021

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.;

 

Zariadenie na pevné uchytenie vzorky dopravného pásu pri skúškach jeho rázovej odolnosti

PP 50054-2021

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; Ing. Ľubomír Ambriško, PhD.;

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Kompaktný viacrotorový veterný agregát

PUV 50089-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

 

Rotačný stojan

PUV 50088-2021

Ing. Dominik Čuha, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

 

Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom

PUV 50087-2021

Ing. Dominik Čuha, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

 

Kalibračné zariadenie etalónu dĺžky

PUV 50086-2021

doc. Ing. Tomáš Stejskal, PhD.; prof. Ing. Miroslav Dovica, CSc.; prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.;

 

Zariadenie na skúšanie banských dopravníkových pásov

PUV 50084-2021

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.; doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

 

Prenosná senzorická jednotka

PUV 50083-2021

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.; doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD.; doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD.; doc. Ing. Karol Semrád, PhD.; Ing. Jozef Novotňák, PhD.; Ing. Martin Fiľko, PhD.;