Tam kde je kríza, je aj príležitosť. Od začiatku pandémie analytici priniesli množstvo nových prognóz, pričom mnohé predchádzajúce boli novou situáciou zbytočné. Dôraz sa kládol hlavne na negatívne dôsledky a riziká. Tento prístup je dôležitý pre podporu strategického plánovania a umožňuje tvorcom politík pripraviť sa na najhoršie. No žiadna analýza sveta po koronavíruse by nebola úplná bez pohľadu na druhú stranu mince – na príležitosti, ktoré môže tiež ponúknuť.

Nižšie uvedená štúdia prináša pohľad na desať oblastí, kde je príležitosť pre rozvoj ekonomiky a spoločnosti v dobe po-covid19-ovej:

  1. Spoločne bližšie k zdraviu
  2. Využívanie opatrení v oblasti klímy na podporu udržateľného oživenia
  3. Nové premýšľanie o svete práce
  4. Vzdelávanie zamerané na budúcnosť
  5. Oživenie priemyslu EÚ: Návrat do budúcnosti
  6. Využívanie elektronického obchodu
  7. Využívanie prepojenia na posilnenie solidarity
  8. Urýchlenie prechodu na udržateľnú a inteligentnú dopravu
  9. Presadzovanie európskych hodnôt a multilateralizmu
  10. Oživenie európskej bezpečnosti: Od holubice k fénixovi?

Stiahnite si celú štúdiu

Článok prevzatý z innonews.blog