UDELENÉ PATENTY

Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov

PP 50042-2016

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Systém na spresnenie dynamického modelu aktuátora na báze pneumatických umelých svalov je možné použiť na získanie presnejšieho dynamického modelu aktuátora s pneumatickými umelými svalmi použiteľného napr. na návrh riadiaceho systému alebo jeho verifikáciu. Samotný prístup je univerzálny z hľadiska jeho použiteľnosti a je rozšíriteľný na zariadenia s pneumatickými umelými svalmi, ktoré majú viac stupňov voľnosti alebo vo všeobecnosti na ľubovoľné mechatronické systémy za predpokladu dostupnosti snímačov príslušných veličín.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

 Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátorom

PUV 50139-2018

Ing. Peter Lukáč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Zásobníkový ohrievač vody so stratifikátorom je možné použiť na ohrev vody do objemu 500 litrov. Tento zásobníkový ohrievač vody prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti pri príprave teplej vody

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie a postup pre identifikovanie chýb strojov s elektrickými a rotačnými mechanickými prvkami magnetickým poľom v oblasti do 250 Hz

PP 50049-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing. Pavel Adamčík

 

Optoelektronický vizuálny systém monitorovania stavu podvozku lietadla

PP 50050-2019

Dr. h. c. doc. Stanislav Szabo Stanislav, PhD., MBA, LL.M., Ing. Darina Matisková Darina, PhD., MBA doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie a postup pre identifikovanie chýb strojov s elektrickými a rotačnými mechanickými prvkami magnetickým poľom v oblasti do 250 Hz

PUV 50084-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., Ing. Pavel Adamčík