PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Polovodičová súčiastka (varistor) vyrobená zo ZnO získaného recykláciou priemyselných odpadov

PP 50043-2022

doc. Ing. Pavol Liptai, PhD., doc. Ing. Bystrík Dolník, PhD., prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc. doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

UDELENÉ PATENTY 

Filter s funkciami príslušnosti a exponenciálnym zabúdaním

PP 50067-2018

PaedDr. Jana Mižáková, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Filter podľa navrhovaného vynálezu je možné použiť všade tam, kde je potrebné spracovať analógový signál obsahujúci deterministickú aj stochastickú zložku a pre správne vyhodnotenie signálu je potreba rýchleho odstránenia parazitnej stochastickej zložky zo signálu. Typickým príkladom môžu byť signály zo snímačov veličín v prostrediach, ktoré sú silne zarušené externými šumami a ovplyvnené rôznymi chybami, ako napríklad pri meraní a riadení spaľovacích, chemických a výrobno-technologických procesov, v prevádzkach so silným elektromagnetickým rušením a pod. Filter s funkciami príslušnosti s exponenciálnym zabúdaním je možné realizovať ako analógovo-číslicový obvod, alebo funkciu jednotlivých blokov je možné vytvárať vo forme softvéru realizovaného v číslicových regulátoroch resp. pri spracovaní signálu v počítači.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Prípravok na fixáciu tenkostenných materiálov pre tvorbu spojov

PUV 50004-2022

Ing. Erik Janoško; doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.; prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.;

doc. Ing. Dagmar Draganovská, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je určené na tvorbu spojov technológiou flowdrill s možnosťou následného rezania závitov, resp. na tvorbu otvorov v stanovených pozíciách vŕtaním. Spoje je možné vytvárať z rôznych tenkých materiálov na báze kovov a zliatin pri rôznych parametroch a kombináciách materiálových dvojíc. Vytvorené spoje sa ďalej testujú pre stanovenie únosnosti spojov s cieľom optimalizácie procesov spájania najmä nerovnakých materiálov.

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Dvojitá spriahovacia lišta

PD 56-2022

Ing. Patrícia Vaňová; prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.;

Vyobrazenie dizajnu: