UDELENÉ PATENTY

Zapojenie na zníženie vypínacích strát a prepätí sekundárnych spínačov v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením

PP 46-2015

prof. Ing. Jaroslav Dudrík, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť hlavne vo vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky kHz) DC-DC meničoch veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), s vyšším výstupným napätím, kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnymi polovodičovými súčiastkami najmä s IGBT tranzistormi. Vynález je možné využiť pre návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri znížení spínacích strát môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti.

Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony a vyššie napätia, ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zdroje pre osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania, meniče pre obnoviteľné zdroje a podobne.

  

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Montážne zariadenie bedrových popruhov

PUV 50013-2021

doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Marek Sukop, PhD.; Ing. Peter Marcinko, PhD.; doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Montážne zariadenie bedrových popruhov umožňuje vykonávať montáž automatizovaným spôsobom, čo zaručí požadovanú kvalitu a opakovateľnosť bez ohľadu na skúsenosť obsluhy. Zároveň obsluha zariadenia je fyzicky nenáročná, a v porovnaní s ručným spôsobom montáže niekoľkonásobne produktívnejšie. Použité vedenia a pneumatické valce zaručujú nenáročnú údržbu a dlhú životnosť zariadenia.

 

Elektronický obvod ústredného regulačného člena analógového regulátora neceločíselného rádu

PUV 50106-2020

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť vo všetkých oblastiach, kde dochádza k regulácii fyzikálnych veličín, pričom regulátor zabezpečuje optimálne (robustné) dynamické vlastnosti systému včítane tlmenia kmitov riadenej sústavy aj so zohľadnením neurčitostí i pamäťových javov systému.

 

Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravy

PUV 17-2020

MUDr. Martin Juhás (JUHAMED s.r.o.); Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; prof. Ing. Radovan Hudák,, PhD.; Ing. Marek Schnitzer, PhD.; Ing. Branko Štefanovič;

Priemyselná využiteľnosť:

Personalizovaná zdravotnícka pomôcka je určená najmä na korekciu defektov v orofaciálnej oblasti a na jej prípravu najmä v prenatálnej dobe. Využitie technického riešenia je však možné i na výrobu personalizovaných zdravotníckych pomôcok ako náhrady aj iných častí ľudského tela.

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Viacúčelové madlo na posilňovanie paže

PUV 50075-2021

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

 

UDELENÉ PATENTY

Zapojenie na zníženie vypínacích strát a prepätí sekundárnych spínačov v nepriamych jednosmerných meničoch so šírkovým riadením

PP 46-2015

prof. Ing. Jaroslav Dudrík, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť hlavne vo vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky kHz) DC-DC meničoch veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), s vyšším výstupným napätím, kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnymi polovodičovými súčiastkami najmä s IGBT tranzistormi. Vynález je možné využiť pre návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri znížení spínacích strát môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti.

Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony a vyššie napätia, ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zdroje pre osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania, meniče pre obnoviteľné zdroje a podobne.

  

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Montážne zariadenie bedrových popruhov

PUV 50013-2021

doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Marek Sukop, PhD.; Ing. Peter Marcinko, PhD.; doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Montážne zariadenie bedrových popruhov umožňuje vykonávať montáž automatizovaným spôsobom, čo zaručí požadovanú kvalitu a opakovateľnosť bez ohľadu na skúsenosť obsluhy. Zároveň obsluha zariadenia je fyzicky nenáročná, a v porovnaní s ručným spôsobom montáže niekoľkonásobne produktívnejšie. Použité vedenia a pneumatické valce zaručujú nenáročnú údržbu a dlhú životnosť zariadenia.

 

Elektronický obvod ústredného regulačného člena analógového regulátora neceločíselného rádu

PUV 50106-2020

prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.,

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie je možné využiť vo všetkých oblastiach, kde dochádza k regulácii fyzikálnych veličín, pričom regulátor zabezpečuje optimálne (robustné) dynamické vlastnosti systému včítane tlmenia kmitov riadenej sústavy aj so zohľadnením neurčitostí i pamäťových javov systému.

 

Personalizovaná zdravotnícka pomôcka a spôsob jej prípravy

PUV 17-2020

MUDr. Martin Juhás (JUHAMED s.r.o.); Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; prof. Ing. Radovan Hudák,, PhD.; Ing. Marek Schnitzer, PhD.; Ing. Branko Štefanovič;

Priemyselná využiteľnosť:

Personalizovaná zdravotnícka pomôcka je určená najmä na korekciu defektov v orofaciálnej oblasti a na jej prípravu najmä v prenatálnej dobe. Využitie technického riešenia je však možné i na výrobu personalizovaných zdravotníckych pomôcok ako náhrady aj iných častí ľudského tela.

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Viacúčelové madlo na posilňovanie paže

PUV 50075-2021

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;