Podané prihlášky:

Spaľovací priestor s implementáciou homogenizácie a riadeného samovznietenia palivovej zmesi pomocou kompresie

PP 50046-2018 (27.09.2018)

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

Systém presného polohovania pneumatického umelého svalu s kompenzáciou hysterézy pomocou modelu

PP 50045-2018 (26.09.2018)

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. a Ing. Monika Trojanová

 

Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom

PÚV 50091-2018 (27.09.2018)

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

 

Spaľovací priestor pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PÚV 50092-2018 (27.09.2018)

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

 

Systém riadenia teploty objektov so slučkami regulácie stavových veličín

PÚV 50087-2018 (17.09.2018)

PaeDr. Jana Mižáková, PhD. a doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Svetelné turistické označenie

PÚV 50128-2016 (20.09.2018)

doc. Ing. Peter Tauš, PhD., doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD. a Ing. Jaroslav Jaduš, PhD., Waldemar Rura

 Abstrakt: Technickým riešením je riadené svetelné osvetlenie turistických značiek, turistických informačných miest, smeroviek so samostatným nízkopríkonovým zdrojom energie, zdrojom energie na báze obnoviteľných zdrojov energie a špecifickým režimom svietenia, ktoré zabezpečuje riadiaca jednotka. Riadiaca jednotka tiež zabezpečuje časové riadenie intenzity a dĺžky svietenia a nabíjania/vybíjania akumulátora energie. 

 

Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťaže  

PÚV 50118-2017 (17.09.2018)

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc. a doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 Abstrakt: Výkonová riadiaca jednotka padáka s nosným rámom záťaže je tvorená modulom riadenia, ktorý je pripojený k zdroju elektrickej energie, a rádiovým prijímačom, ktorý je pripojený na modul riadenia a na zdroj elektrickej energie. K zdroju elektrickej energie je pripojený tlakový spínač, ktorý je spojený plniacim potrubím s tlakovou nádobou a cez regulátor tlaku vzduchu je spojený s nízkotlakovými nádobami, ktoré sú pripojené k dlhému potrubiu a krátkemu potrubiu a tieto potrubia sú spojené s modulmi elektropneumatických ventilov. Moduly elektropneumatických ventilov sú napojené na modul riadenia a k zdroju elektrickej energie. Moduly elektropneumatických ventilov sú ohybnými trubicami pripojené k padákovým umelým pneumatickým svalom. Regulátor tlaku vzduchu je plniacim potrubím spojený s kompresorom a s plniacim ventilom. Zdroj elektrickej energie a modul riadenia sú spojené s rádiovým vysielačom, s navigačným modulom a s modulom výškomera.