PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou elektródou

PP 50038-2022

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.; prof. Ing. Anton Panda, PhD.;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na rotáciu obrobkov pri elektroerozívnom obrábaní drôtovou elektródou

PUV 50056-2022

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD.; prof. Ing. Anton Panda, PhD.;

Zariadenie na zlepšenie charakteristík lineárneho SMA pohonu optimálnym riadením externého núteného chladenia

PUV 50060-2022

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.;

 

Predná vidlica s riadidlami pre elektro motocykle alebo elektro kolobežky

PUV 50062-2022

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Ing.-Paed.;prof. Ing. Michal Hatala, PhD.; Ing. Jozef Macej;

 

UDELENÉ PATENTY

Nízkoprofilová modulovaná sínusovo-štrbinová UWB anténa s koplanárnym budením PP 50046-2017

doc. Ing. Ján Gamec, CSc.; doc. Ing. Mária Gamcová, PhD.; Ing. Ján Schneider, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Predpokladané využitie opísanej nízkoprofilovej anténnej štruktúry je primárne v UWB radarových systémoch. Vynález je možné využiť v širokopásmových aplikáciách a UWB radarových systémoch ako napríklad pri lokalizácii a detekcii pohybujúcich sa a statických cieľoch nachádzajúcich sa za pevnou prekážkou pomocou UWB radarového systému. Tým, že dolná hranica frekvenčného pásma antény je nižšia ako 0,5 GHz je táto anténa využiteľná v oblasti pod povrchového prieskumu zeme (Ground Penetrating Radar technológia). Veľký frekvenčný rozsah alebo veľká frekvenčná šírka využiteľného pásma predurčuje anténu vhodnú pre techniku nazývanú získavanie energie (energy harvesting).

  

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom

PUV 50087-2021

Ing. Dominik Čuha, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Priemyselná využiteľnosť technického riešenia spočíva v rýchlom a spoľahlivom upínaní vzoriek, prostredníctvom ktorých sú v laboratórnych podmienkach experimentálne zisťované dezintegračné účinky pulzujúceho vodného prúdu. Bočné upínanie vzoriek umožňuje efektívne využívanie celej vrchnej plochy materiálu na výkon experimentu bez súčasnej nutnosti opätovného preupínania vzoriek, čo značne skracuje vedľajšie časy. Zároveň sa zvyšuje bezpečnosť práce počas experimentov, keďže riziko zrážky hlavy robota s komponentmi prípravku je minimalizované, pretože vzorka predstavuje najvyšší bod v sústave prípravok-vzorka. Výsledky experimentov budú slúžiť pre ďalší výskum v danej problematike a v budúcnosti pre potenciálne využitie technológie v oblastiach medicíny, strojárstva, stavebníctva a pod.