UDELENÉ PATENTY

Redukčná prevodovka s článkovou spojkou

PP 50069-2017

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Mária Tóthová, PhD.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Redukčnú prevodovku s článkovou spojkou je možno použiť všade, kde je potreba aplikácií prevodoviek – reduktorov, t. j. na zníženie otáčok a zväčšenie krútiaceho momentu na výstupe zariadenia. Týka sa to hlavne strojárstva, automatizačnej techniky, mechatroniky, robotiky, leteckej techniky, zdravotníckej techniky a pod.

 

Skúšobné zariadenie na testovanie akčných členov

PP 5-2016

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD.; prof. Ing. Michal Kelemen, PhD.; prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD.;

doc. Ing. Tatiana Kelemenová, PhD.; doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.; doc. Ing. Ľubica Miková, PhD.; doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.,; Ing. Darina Hroncová, PhD.; Ing. Tomáš Lipták; Ing. Erik Prada, PhD.;

doc. Ing. Marek Sukop, PhD.; doc. Ing. Ján Semjon, PhD.; doc. Ing. Rudolf Jánoš, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Skúšobné zariadenie na testovanie akčných členov je možné použiť na testovanie dynamických vlastnosti akčných členov zo zliatin s tvarovou pamäťou ale aj iných akčných členov vykonávajúcich lineárny vratný pohyb. Zariadenie umožňuje realizovať aj skúšky životnosti akčného člena a ťahovú skúšku testovaného akčného člena.

 

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Kompozitná fréma pre špeciálne CNC stroje

PUV 50094-2019

Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.; Ing. Darina Dupláková, PhD.; Ing. Ján Duplák, PhD.;

Svetlana Radchenko, PhD.; Ing. Róbert Poklemba;

Priemyselná využiteľnosť:

Kompozitná fréma pre špeciálne CNC stroje je priemyselne využiteľná v CNC jednotkách určených na progresívne obrábanie špeciálnych častí foriem s konformným chladením, s primárnou aplikáciou v oblasti vstrekovania plastov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS (Direct Metal Laser Sintering) z práškovej nástrojovej ocele. Táto kompozitná fréma zabezpečuje CNC zariadeniu potrebnú tuhosť, stabilitu a tlmiace účinky, teda základné faktory nevyhnutné pre obrábanie ťažko opracovateľných technických materiálov, medzi ktoré sa prášková nástrojová oceľ zaradzuje.

 

Merací stôl pre snímanie nízkofrekvenčných magnetických polí objektov

PUV 50019-2019

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP; Ing. Miroslav Šmelko, PhD.;

doc. Ing. Katarína Draganová, PhD.; prof. Ing. Milan Oravec, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Merací stôl pre snímanie nízkofrekvenčných magnetických polí objektov slúži na opakovateľné ortogonálne alebo rovnobežné umiestnenie snímačov pre meranie zložiek vektorov magnetickej indukcie v okolí meraného objektu. Umožňuje umiestňovať meraný objekt a magnetické snímače nízkofrekvenčných magnetických polí objektov na mriežku na vodorovnej doske stola. Body mriežky slúžia ako referenčné body pre opakované merania. Meraný objekt musí byť umiestnený na merací stôl vždy rovnako ako pri predošlých meraniach.

 

 

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Kazeta do viacúrovňového hierarchicky konfigurovaného boxu

PD 54-2020

doc. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

Vyobrazenie dizajnu:

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Dvojčlánkový efektor na báze biomechaniky prsta

PUV 50079-2020

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.; doc. Ing. Marek Vagaš, PhD.; Ing. Róbert Rákay, PhD.

 

Zariadenie na meranie hysterézy posunutia pohonov na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PUV 50078-2020

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.