Udelené patenty:

Pneumatický zápästný kĺb manipulačného zariadenia

PP 80-2015

doc. Ing. Ivan Virgala, PhD., Ing. Erik Prada, PhD., prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., prof. Ing. Michal Kelemen, PhD., Ing. Tomáš Lipták, Ing. Štefan Mrkva, Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť v súčinnosti s manipulačným zariadením a to predovšetkým v tých prípadoch, keď je potrebné meniť tuhosť kontaktu koncového člena manipulačného zariadenia a objektu, s ktorým je v interakcii. Zariadenie sa umiestňuje medzi koncovým ramenom manipulačného zariadenia a efektorom.

 

Podané patentové prihlášky:

Duálny systém ejektorovej homogenizácie palivovej zmesi

PP 50043-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.,

 

Podané prihlášky úžitkových vzorov:

Skúšobný prípravok na uchytenie plochých tenkostenných telies v čeľustiach trhacieho stroja

PUV 50054-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Monitorovacie zariadenie sledovania stavu podvozku lietadla s bezdrôtovým prenosom signálu

PUV 50055-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Zariadenie výškovky lietadla s aerodynamickými krídelkami

PUV 50056-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Konštrukcia medziokennej izolačnej vložky s fotovoltickými článkami

PUV 50059-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Marcel Fedák, PhD.

 

Rozdeľovacia tryska spaľovacieho vzduchu pre kotly na drvené tuhé palivo nízkeho výkonu

PUV 50069-2019

Ing. Gustáv Jablonský, PhD., prof. Ing. Augustín Varga, CSc., doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD., doc. Ing. Ján Kizek, PhD., Ing. Marcel Pástor, PhD., Ing. Róbert Dzurňák, PhD.

 

Variabilný homogenizačný systém pre redukciu emisií spaľovacích motorov

PUV 50071-2019

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.