PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

 

Nákladný železničný vagón s lamelovými bočnými stenami

PP 50034-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. Stella Hrehová, PhD.;

Železničný vagón s elektronickou kontrolou hmotnosti, vibrácií a technického stavu nákladu

PP 50035-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie pre určenie individuálnej CO2 stopy a ďalších emisií v rámci leteckého výcviku

PUV 50050-2022

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.; doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.;

UDELENÉ PATENTY

Predpätý spriahnutý drevo-betónový panel a spôsob zvýšenia zaťažiteľnosti spriahnutých drevo-betónových panelov

PP 50039-2018

doc. Ing. Viktória Bajzecerová, PhD.; doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Predpäté spriahnuté drevo-betónové panely je možné priemyselne vyrábať a využívať ako nosné konštrukcie, ako sú napríklad stropné a strešné konštrukcie pozemných stavieb alebo lávky pre peších a cyklistov.