Udelené patenty:

Redukčná prevodovka s planžetovým prenosom pohybu

PP 50062-2017

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Mária Tóthová, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Redukčnú prevodovku s planžetovým prenosom pohybu je možno použiť všade, kde je potreba aplikácií prevodoviek – reduktorov, t. j. k zníženiu otáčok a zväčšeniu krútiaceho momentu na výstupe zariadenia. Týka sa to hlavne strojárstva, automatizačnej techniky, mechatroniky, robotiky, leteckej techniky a zdravotníckej techniky.

 

Dynamometer na zaťažovanie s nastaviteľným modelom záťaže a spôsob regulácie jeho momentu

PP 18-2017

Ing. Karol Kyslan, PhD., doc. Ing. Milan Lacko, PhD., Ing. Peter Girovský, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť: Dynamometer na aktívne zaťažovanie je možné využiť pri overovaní riadiacich algoritmov, ktoré budú implementované do testovaného pohonu. To má veľký význam pri tzv. off-site testovaní, pri ktorom sa riadiaci algoritmus overí najprv v laboratórnych podmienkach na dynamometri ešte predtým, ako sa nasadí do reálnej prevádzky, kde bude poháňať reálny mechanizmus. Tým sa skráti čas pre tzv. on-site testovanie. Dynamometer je možné využiť pri overovacích meraniach elektromechanických parametrov presných prevodoviek a reduktorov. Pri týchto overovacích meraniach aktívna záťaž, realizovaná dynamometrom, nahradí v súčasnosti používané zaťažovacie bremená a ramená, čím sa urýchli a zautomatizuje priebeh overovacieho merania. Takto je možné realizovať aj premenlivú zotrvačnosť bez nutnosti mechanických zásahov do systému. Výhodou uvedeného vynálezu je aj to, že nie je potrebný snímač momentu, ktorý výrazne navyšuje cenu pri doterajších riešeniach.

 

Redukčná prevodovka s posuvným členom

PP 50057-2016

doc. Ing. Milan Balara, PhD., Ing. Mária Tóthová, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., Ing. Stella Hrehová, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Redukčnú prevodovku s posuvným členom je možno použiť všade, kde je potreba aplikácií prevodoviek – reduktorov, t. j. k zníženiu otáčok a zväčšeniu krútiaceho momentu na výstupe zariadenia. Týka sa to hlavne strojárstva, automatizačnej techniky, mechatroniky, robotiky, leteckej techniky a zdravotníckej techniky.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Komplementárny ventilový spoj s prechodným tesniacim prvkom

PUV 50075-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Komplementárny ventilový spoj s prechodným tesniacim prvkom je využiteľný vo všetkých technických aplikáciách, kde je potrebné, alebo môže byť výhodné rozoberať a opäť spájať okruhy naplnené pracovnou látkou (tekutinou) bez potreby jej vypúšťania, respektíve bez toho, aby došlo k zavzdušneniu systému, poklesu tlaku v ňom, alebo úniku pracovnej látky do okolia. Jedná sa predovšetkým o okruhy pracovnej látky chladiacich a klimatizačných sústav, tepelných čerpadiel, okruhov mazania strojov a zariadení na transport kvapalín a plynov.

 

Vibrácie pohlcujúca kľuka pre uchytenie rotora vodnej turbíny

PUV 50061-2018

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD., EUR ING.

Priemyselná využiteľnosť: Vibrácie pohlcujúca kľuku pre uchytenie rotora vodnej turbíny je pôvodne uvažovaná ako alternatíva pre prepojenie generátora a rotora vodnej turbíny hlavne v malých vodných elektrárňach pracujúcich s inštalovaným výkonom do 1MW. Prakticky je však aplikovanie možné aj pri väčších systémoch, kde je však zvýšený dôraz na prepočítanie statických a dynamických nárokov na jednotlivé časti zostavy. Zostavu je tiež možné aplikovať pri plynových turbínach a v akýchkoľvek ďalších systémoch, kde je potrebné prepojiť dva rotujúce hriadele a eliminovať pri tom horizontálne aj vertikálne zaťaženie spôsobené vibráciami a posunom hriadeľov voči osi otáčania.   

 

Podané patentové prihlášky:

Zariadenie pre riadenie sklzu identifikovaním magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora s frekvenčným meničom

PP 50029-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Tibor Bugár, CSc.

 

Podané prihlášky úžitkových vzorov:

Merací prípravok pre laserový interferometer na meranie dĺžkových rozmerov nehybných objektov

PUV 50042-2019

Ing. Tomáš Stejskal, PhD., prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD., prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD., prof. Ing. Peter Demeč, CSc.

 

Zariadenie pre riadenie sklzu identifikovaním magnetického poľa prvkov asynchrónneho motora s frekvenčným meničom

PUV 50040-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Tibor Bugár, CSc.