PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Aerodynamická pomôcka na rýchlostné lyžovanie a spôsob jej výroby

EP24176322.6

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.;

doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

Ing. Lukáš Tóth; Ing. Ivan Mihálik;

Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PP 50034-2024

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.;

Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Zariadenie na riadenie externého núteného chladenia SMA pohonu

PP 50033-2024

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.;

Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Zariadenie na meranie dynamiky sily pohonu typu Peano-HASEL pri izometrických podmienkach

PP 50032-2024

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Ing. Tomáš Čakurda, PhD.;

Tandemová trojhriadeľová osemstupňová sekvenčná prevodovka

PP 50030-2024

Ing. Miroslav Palko, PhD.; Ing. Maroš Palko, PhD.;

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.;

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.;

Mobilný dekontaminačný robot s robotickým ramenom

PP 50029-2024

Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Patrik Pilát; Ing. Ondrej Šimko, PhD.;

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.;

Zariadenie na snímanie natočenia dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PP 50026-2024

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Zariadenie na meranie hrúbky dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PP 50025-2024

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

Snímacie zariadenie vibrácií rámu kontinuálnych dopravných systémov a meracích stojanov pre digitálnu transformáciu

PP 50024-2024

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Tandemová trojhriadeľová osemstupňová sekvenčná prevodovka

PUV 50049-2024

Ing. Miroslav Palko, PhD.; Ing. Maroš Palko, PhD.;

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.;

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.;

Mobilný dekontaminačný robot s robotickým ramenom

PUV 50048-2024

Ing. Jozef Varga, PhD.; Ing. Patrik Pilát; Ing. Ondrej Šimko, PhD.;

Ing. Ladislav Vargovčík, PhD.;

Zariadenie na snímanie natočenia dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PUV 50047-2024

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

Zariadenie na meranie hrúbky dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PUV 50046-2024

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.;

Snímacie zariadenie vibrácií rámu kontinuálnych dopravných systémov a meracích stojanov pre digitálnu transformáciu

PUV 50045-2024

prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD.; prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA;

UDELENÉ PATENTY

Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch

PP 50070-2020

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.;

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.;

Ing. Romana Dobáková, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

Priemyselná využiteľnosť:

Pasívny lamelovo-krížový intenzifikátor prenosu tepla v práškových materiáloch je určený na intenzifikáciu transportu tepla v práškových materiáloch umiestnených vo valcových zásobníkoch, pri súčasnom znížení teplotnej diferencie v teplotnom poli práškových materiálov.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Laminárny box

PUV 50050-2023

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH;

doc. Ing. Marek Schnitzer, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.;

Ing. Norbert Ferenčík, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukcia laminárneho boxu má prínos v oblasti extrúzie materiálov s reálnymi riešeniami. Výroba filamentov sa dostáva čoraz viac do popredia. Preto nemožno zanedbať podmienky výroby. Budúcnosť použitia filamentov spočíva vo výrobe biokompatibilných implantátov prostredníctvom aditívnej technológie. Táto správa popisuje technické špecifikácie, ktoré naznačujú úspech pri výrobe a používaní laminárneho boxu.