PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Modulárna mobilná bunka

PP 50027-2022

Mgr. art. Monika Rusinková; Ing. Jakub Kaščak, PhD.; Ing. Darina Dupláková, PhD.

Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelká

PP 50025-2022

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici

PP 50024-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.;  Ing. Marek Moravec, PhD.; Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Alžbeta Nováková;

Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace stroje

PP 50023-2022

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M,  Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Polovodičová súčiastka (varistor) vyrobená zo ZnO získaného recykláciou priemyselných odpadov

PUV 50037-2022

doc. Ing. Pavol Liptai, PhD.; doc. Ing. Bystrík Dolník, PhD.; prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.; doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.;

 

UDELENÉ PATENTY

Vodná turbína pre aplikácie v potrubiach

PP 50026-2018

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vodnú turbínu pre aplikácie v potrubiach je podľa navrhovaného vynálezu možné s výhodami použiť v obehových systémoch rôznych priemyselných závodov, alternatívne v prívodných potrubiach pitnej, úžitkovej, ale aj odpadovej vody.

Viacúčelová turbína na plyn a vodné toky s malým prietokom a veľkým spádom

PP 50022-2018

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie je možné s výhodami použiť pre malé vodné elektrárne s malým prietokom a veľkým spádom najmä v odľahlých horských oblastiach, vodné mikroelektrárne pre osobné potreby, ako aj bioplynové elektrárne, či iné zariadenia využívajúce plynné médium na transformáciu energie. Efektívne bude možné využívať aj v súčasnosti energeticky nezaujímavé zdroje, čím sa bude prispievať k ochrane životného prostredia a zároveň šetriť prostriedky vynakladané na pokrytie prevádzkových a energetických strát pri výstavbe diaľkových elektrických vedení. Nezanedbateľnou výhodou sú aj relatívne nízke obstarávacie a prevádzkové náklady v porovnaní s existujúcimi a v súčasnosti využívanými zariadeniami.

Samočinný regulačný obvod s rejekčným tlmením

PP 50012-2017

doc. Ing Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. Mária Tóthová, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť všade, kde je potreba samočinnej

regulácie určitej fyzikálnej veličiny, pričom regulovanou sústavou je zariadenie s vlastnosťami kmitavej sústavy s nízkym tlmením.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY 

Zariadenie na skúšanie banských dopravníkových pásov

PUV 50084-2021

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.; doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť vo výskumných a skúšobných laboratóriách priemyslu a výskumu, hlavne v baníctve a hutníctve. Týka sa to taktiež všetkých oblasti, kde sa na prepravu kusového, alebo sypkého materiálu používajú pásové dopravníky.

Tlačová hlava pre kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota

PUV 50067-2021

Ing. Martin Pollák, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Technické riešenie tlačovej hlavy je možné použiť na výrobu produktov z kompozitných materiálov aditívnou technológiou výroby za účasti ramena robota slúžiaceho na zabezpečenie hlavného pohybu tlačovej hlavy.

Modulárna mobilná bunka

PUV 50048-2021

Mgr. art. Monika Rusinková; Ing. Jakub Kaščak, PhD.; Ing. Darina Dupláková, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Konštrukčné riešenie modulárnej mobilnej bunky je priemyselne využiteľné v rámci vytvorenia samostatného obytného priestoru s čiastočnou energetickou samostatnosťou počas prírodných katastrof, epidémií a iných typologických určení. Toto konštrukčné riešenie modulárnej mobilnej bunky umožňuje zostaviteľnosť svojich komponentov do rozličných tvarov a funkčností prevádzkových celkov, disponuje čiastočnou energetickou samostatnosťou a zároveň zjednodušuje transport a skladovateľnosť.

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách

PD 27-2022

Ing. Jakub Gača; prof. Ing Juraj Kurimský, PhD.; prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.; Vyobrazenie dizajnu: