PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Spôsob zastavenia trhliny vo vodivej vrstve mikroštruktúry a/alebo nanoštruktúry elektrického a/alebo elektronického prvku a zariadenie na jeho vykonávanie

EP24171389.0

prof. Ing. Peter Pavol Monka, PhD., Ing.-Paed;

prof. Ing. Katarína Monková, PhD.;

prof. Ing. Ján Sládek, DrSc (Ústav stavebníctva a architektúry SAV)

Zariadenie na výcvik ochrany informácií v rámci komplexnej bezpečnosti letiska

PP 50019-2024

Mgr. Martin Kelemen, PhD.; Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.;

doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.;

Zariadenie na plynulú reguláciu rýchlosti dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PP 50020-2024

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na výcvik ochrany informácií v rámci komplexnej bezpečnosti letiska

PUV 50038-2024

Mgr. Martin Kelemen, PhD.; Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc.;

doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.; Mgr. Branko Mikula, PhD.;

Zariadenie na plynulú reguláciu rýchlosti dopravného pásu kontinuálnych dopravných systémov pre digitálnu transformáciu

PUV 50039-2024

doc. Ing. Peter Michalik, PhD.

ZAPÍSANÉ DIZAJNY

Bezškálový lalokový skrutkovač

PD 5-2024

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.;

Vyobrazenie dizajnu:

Bezškálová riadiaca drážka skrutky

PD 7-2024

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; doc. Ing. Martin Beer, PhD.;

Vyobrazenie dizajnu: