PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie na merané plnenie testovacích kaziet sypkými materiálmi

PP 50022-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; Ing. Marek Moravec, PhD.; Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Kristián Pástor;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Optické zariadenie na bezkontaktnú kontrolu nosných oceľových lán

PUV 50032-2022

doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; doc. Ing. Pavel Peterka, PhD.;  Ing. Lukáš Timko; doc. Ing. Martin Mantič, PhD.;

Zariadenie na merané plnenie testovacích kaziet sypkými materiálmi

PUV 50031-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; Ing. Marek Moravec, PhD.; Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Kristián Pástor;

Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách

PUV 50026-2022

Ing. Jakub Gača; prof. Ing Juraj Kurimský, PhD.; prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.;

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY DIZAJNOV

Prípravok na meranie tepelnej vodivosti kvapalín pri rôznych teplotách

PD 27-2022

Ing. Jakub Gača; prof. Ing Juraj Kurimský, PhD.; prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.;

 

UDELENÉ PATENTY

Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov

PP 50026-2019

doc. Ing. Alexander Hošovský Alexander, PhD.; prof.. Ing. Ján Piteľ, PhD.; doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov je možné využiť v aplikáciách, kde je vhodné použitie pneumatického pohonu s požiadavkou na vysoký pomer výkon/hmotnosť a/alebo realizáciu veľmi pomalých pohybov a nezávislú reguláciu tuhosti.

 

Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora

PP 50050-2018

doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Systém korekčnej analýzy pre algoritmus riadenia spaľovacieho procesu motora je určený pre riešenie praktických problémov spaľovacích motorov, kde vplyvom absencie spätnej väzby pri programovaní zapaľovacích kriviek a palivových máp môže vzniknúť riziko detonačného horenia a následnej deštrukcie motora. Tento systém ale nachádza svoje uplatnenie hlavne pri riešení problémov spojených s vývojom algoritmu pre riadenie spaľovacieho procesu HCCI technológie. Princíp motora HCCI je považovaný za jednu z ciest ako priviesť zážihový motor k vyššej účinnosti tak, aby sa mohol v praxi priblížiť spotrebou paliva vznetovým jednotkám.

 

Tepelná poistka rozprašovača na báze spony a poistnej zarážky

PP 24-2016

doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., ING.PAED.; doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed; doc. Ing. Ján Piľa, PhD.; prof. Ing. František Adamčík, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Teplotnú poistku cez sponu a poistné zarážky u  rozprašovacieho zariadenia na báze neodýmu je možné použiť v zariadeniach pre skorú detekciu požiaru ako náhradu za klasické sklenené tepelné poistky.

 

Zapojenie spínača s mäkkým spínaním na sekundárnej strane transformátora v DC-DC meničoch so šírkovým riadením

PP 113-2015

prof. Ing. Jaroslav Dudrík Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Milan Lacko, PhD.; doc. Ing. Marek Pástor, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vynález je možné využiť hlavne vo vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky kHz) DC-DC meničoch veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), s vyšším výstupným napätím, kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnymi polovodičovými súčiastkami najmä s 1 GBT tranzistormi. Vynález je možné využiť pre návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri mäkkom spínaní môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti. Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony a vyššie napätia, ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zdroje pre osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania, meniče pre obnoviteľné zdroje a podobne.

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Viacúčelové madlo na posilňovanie paže

PUV 50075-2021

Mgr. Gabriel Harčarik, PhD.; Ing. Jozef Török, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Viacúčelové madlo na posilňovanie paže je možné využívať vtedy, ak je potrebné precvičiť svalové partie ruky, predklatia v procese rehabilitácie, alebo posilnenia pohybového aparátu ruky a paže. Možnosť zmeny úchopu a osadenia viacúčelového madla na posilňovanie paže umožňuje zapojenie rôznych svalových segmentov proti záťaži, vďaka čomu sa dosiahne zapojenie širšej škály svalových partií hornej končatiny.

 

Univerzálne monitorovacie zariadenie na sledovanie kritických nárazov

PUV 50065-2021

doc. Ing. Patrik Šarga, PhD.; prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.; Ing. Róbert Rákay, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Univerzálne monitorovacie zariadenie na sledovanie kritických nárazov je použiteľné v odvetviach priemyslu, kde sa manipuluje s rôznymi objektmi a pri monitorovaní mimoriadnych udalostí, ako pád alebo náraz nositeľa. Pri manipulácii s rôznymi objektmi existuje potreba sledovať objekt, ktorý môže byť silným nárazom poškodený alebo zničený. Technické riešenie je možné využiť aj pri náročných logistických úlohách. Za vhodné aplikácie možno považovať manipulovanie s objektom, kde bude monitorovacie zariadenie pripevnené k objektu manipulácie.

 

Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/s

PUV 50058-2021

prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.; Dr, h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH; doc. Ing. Marián Lázár, PhD.; doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.; prof. Ing. Radovan Hudák, PhD.; Ing. Lukáš Tóth;

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/s je určené na stanovenie prieniku vzduchu líniou lícnicovej časti tvárovej polmasky nepriamou metódou. Navrhované zariadenie na meranie netesností tvárovej polmasky do prietoku vzduchu 50 ml/s uľahčuje proces vývoja nových typov respiračných ochranných prostriedkov s vysokou účinnosťou ochrany a ponúka možnosť overovania prieniku vzduchu líniou lícnicovej časti tvárovej polmasky v prevádzke in situ pred začatím procesu certifikácie v akreditovaných laboratóriách.

 

Spojler pre aktívne riadenie energie voľných vírov na krídle lietadla

PUV 50005-2021

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.; Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.-Paed.IGIP;

Priemyselná využiteľnosť:

Úprava koncovej časti krídla riadenou aerodynamickou plôškou pre minimalizáciu tlakového spádu a tým zníženie indukovaného odporu krídla je využiteľná v leteckom priemysle najmä pre civilné aj vojenské dopravné lietadlá.