ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Výstražné zariadenie signalizujúce vstup chodca na plochu vozovky

PUV 50076-2018

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Priemyselná využiteľnosť:

Výstražné zariadene signalizujúce vstup chodca na plochu vozovky je možné použiť vo verejnej cestnej premávke na miestach, ktoré sú neprehľadné a dochádza na nich k zvýšenej frekvencii stretu auta s chodcom za zníženej viditeľnosti. Je ho možné použiť v cestnej premávke v blízkosti zvýšeného pohybu detí, kde sa predpokladá náhodné vstúpenie do vozovky z nepozornosti. Okrem oblasti verejnej cestnej premávky ho možno použiť aj pri vnútropodnikovej doprave takmer vo všetkých priemyselných odvetviach.

 

Zberná nádoba vodnej steny s prelivovou hranou

PUV 50129-2017

Ing. Katarína Čákyová; Ing. František Vranay, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Zberná nádoba vodnej steny s prelivovou hranou je vhodná na konštrukciu vodného prvku kdekoľvek v interiéri budov. Vďaka variabilite technického riešenia je vhodné ho tiež využiť pre experimentálne overenie vplyvu vodnej steny na vybrané fyzikálne atribúty vnútorného prostredia v laboratórnych podmienkach.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Zariadenie pre monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlaku

PP 50021-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; Ing. Juraj Glatz, PhD.; doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Tlačová hlava s extruderom pre dávkovanie termoplastického materiálu

PUV 50034-2020

Ing. Martin Pollák, PhD.; Ing. Monika Töröková, PhD.; Ing. Jakub Kaščak

 

Zariadenie pre monitorovanie prietoku infúzneho roztoku a hodnôt krvného tlaku

PUV 50035-2020

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.; Ing. Juraj Glatz, PhD.; doc. Ing. Andrea Majlingová, PhD.