PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici a spôsob jej použitia

PP 50020-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; Ing. Marek Moravec, PhD.;Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Alžbeta Nováková;

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov s rozšíreným rozsahom teplôt

PP 50019-2022

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.;

Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace stroje

PP 50018-2022

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

Spojler pre aktívne riadenie energie voľných vírov na krídle lietadla

PP 50015-2022

doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc.; Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M; doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD., Ing.-Paed.IGIP;

Rotačný stojan

PP 50011-2022

Ing. Dominik Čuha, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

Prípravok na upínanie vzoriek dezintegrovaných pulzujúcim vodným prúdom

PP 50010-2022

Ing. Dominik Čuha, PhD.; prof. Ing. Michal Hatala, PhD.;

Zariadenie na skúšanie banských dopravníkových pásov

PP 50009-2022

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc.; doc. Ing. Milan Balara, PhD.; doc. Ing. Jozef Krešák, PhD.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Kazeta na rozšírenie možností merania sypkých materiálov v impedančnej trubici a spôsob jej použitia

PUV 50024-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; Ing. Marek Moravec, PhD.; Ing. Miriama Piňosová, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová; Ing. Alžbeta Nováková;

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Pohon elektromobilu na rotáciu okolo zvislej osi

PUV 50097-2020

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno využiť pri doprave osôb a nákladu v civilnom i vojenskom sektore a taktiež v priemysle a ostatných sektoroch hospodárstva.

 

Modifikovaný držiak nosníka koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov tepla

PUV 50064-2021

prof. Ing. Radim Rybár, PhD.; Ing. Martin Beer, PhD.; Ing. Jana Rybárová, PhD.;

doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.;

Priemyselná využiteľnosť:

Modifikovaný držiak nosníka koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov tepla je využiteľný ako integrálna konštrukčná časť koncentrátorového solárneho ohrievača segmentových akumulátorov tepla, čo je zariadenie pre tepelnú úpravu pokrmov a vody využívajúce energiu slnečného žiarenia.