ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom

PUV 50029-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD. 

Priemyselná využiteľnosť:

Kontajner na sypký a kusový materiál s výklopným vekom s pravouhlým ramenom je možno použiť všade, kde je potrebné využívať priemyselné kontajnery na kovový odpad, stavebný odpad a akýkoľvek iný sypký aj kusový materiál. Je vhodné aj pre podniky, ktoré sú zamerané na kovoobrábacie práce, kde je potrebné odložiť sypký a kusový materiál, alebo kovový odpad v suchom stave na prípadné ďalšie spracovanie.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Prebíjací projektil s vnútorným impaktorom

PP 50014-2020

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA,

prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka typ A

PP 50018-2020

Ing. Peter Kaľavský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., Ing. Róbert Rozenberg, PhD.,

Ing. Matej Antoško, PhD.

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Zariadenie na meranie teplotnej závislosti creep efektu fluidných svalov

PUV 50027-2020

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.,

Ing. Monika Trojanová, PhD.

 

Zariadenie na overenie funkčnosti obalu záložného padáka typ A

PUV 50028-2020

Ing. Peter Kaľavský, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., Ing. Róbert Rozenberg, PhD.,

Ing. Matej Antoško, PhD.