Zapísané úžitkové vzory:

Akumulátor tepla pre spaľovací motor

PUV 50068-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Michal Kaľavský

Priemyselná využiteľnosť: Akumulátor tepla pre spaľovací motor je využiteľný na predohrev bloku motora, respektíve prevádzkových kvapalín, ako je olej a chladiaca kvapalina, pred samotným štartom motora, bez potreby cudzieho zdroja energie, pričom sa využije odpadové teplo motora z jeho predchádzajúcej prevádzky. Dĺžka času uskladnenia tepla je ľubovoľná bez zníženia množstva naakumulovaného tepla. Využiteľnosť akumulátora tepla pre spaľovací motor sa týka predovšetkým veľkých zariadení a pracovných strojov ako sú rýpadlá, nakladače, dózery, kde prídavná hmotnosť nie je prekážkou, podobne ako vo veľkých nákladných autách, motorových koľajových vozidlách a spaľovacích motoroch v stacionárnej inštalácii. Oblasť aplikácie sa vzťahuje na využívanie v chladných klimatických podmienkach.

 

Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie ich materiálových charakteristík pomocou multiaxiálneho tlaku

PUV 50065-2018

doc. Ing. Peter Michalik, PhD., Paed. IGIP, doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., ING-PAED IGIP, prof. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., Ing. Juraj Tomeček

Priemyselná využiteľnosť: Skúšobné zariadenie pre dopravné pásy hadicových dopravníkov na meranie ich materiálových charakteristík pomocou multiaxiálneho tlaku slúži na zisťovanie materiálových charakteristík nových a opotrebovaných dopravných pásov pre rozsahy priemerov zvinutých pásov hadicových dopravníkov 150 – 500 mm. Na základe rozdielov materiálových charakteristík nových a opotrebovaných dopravných pásov stanoviť zmeny materiálového zloženia pre výrobcov dopravných pásov pre hadicové dopravníky.

 

Hydrologické zariadenie pre zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účely

PUV 50013-2018

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., Ing. Adam Flimel

Priemyselná využiteľnosť: Hydrologické zariadenie na zachytávanie a využívanie zrážkových vôd z plochých striech na požiarne účely je využiteľné na ochranu budov pred požiarmi, pri ochrane životného prostredia a tvorbe inteligentných systémov riadenia a hospodárenia s vodou. Súčasne má význam v hospodárnom zhodnocovaní zrážkových vôd a šetrí náklady na stočnom. Uvedené hydrologické zariadenie je napojené na monitorovací a riadiaci systém budov. Zostavu pre využitie zrážkových vôd je možné využiť nielen pri novostavbách, ale aj pri rekonštrukciách a obnovách budov.

 

Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom

PUV 256-2017

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Natália Jasminská, PhD., doc. Ing. Marián Lázár, PhD., prof. Ing, Mária Čarnogurská, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Tandemový vodíkový kompresor s metalhydridovou zliatinou a tepelným čerpadlom je určený pre kompresiu vodíka s vyššou čistotou. Využitie tepelného čerpadla zvyšuje efektivitu transportu tepla medzi metalhydridovými dvojplášťovými zásobníkmi v tandemovom zapojení. Použitie tepelného cyklu bez styku vodíka s rotačnými a pohyblivými časťami kompresora vykazuje vysoký štandard bezpečnosti.

 

Podané patentové prihlášky:

Impaktné kladivo s vnútorným impaktorom

PP 50016-2019

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

 

Merací hranol pre valcové snímače magnetickej indukcie nízkofrekvenčných magnetických polí

PP 50013-2019

prof. Ing. Milan Oravec, PhD., doc. Ing. Marek Šolc, PhD., Ing. Marek Fic, doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD., doc. Ing. Peter Korba, PhD., doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.

 

Usporiadanie zostavy pre aktívnu redukciu zvuku z jedného zdroja v laboratórnych podmienkach 

PP 50012-2019

doc. Ing. Marián Flimel, PhD., Bc. Matúš Pališin

 

Prípravok na uchytenie tenkých telies v čeľustiach trhacieho stroja

PP 50011-2019

Ing. Ľubomír Ambriško, PhD., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA., prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Podané prihlášky úžitkových vzorov:

Artikulovaný paralelný zberač

PUV 50022-2019

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.

 

Merací stôl pre snímanie nízkofrekvenčných magnetických polí objektov

PUV 50019-2019

doc. Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING-PAED IGIP, Ing. Miroslav Šmelko, PhD., doc. Ing. Katarína Draganová, PhD., prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

 

Podané prihlášky dizajnov:

Artikulovaný zberač pre paralelné pripojenie

PD 23-2019

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.

 

Artikulovaný zberač pre sériové pripojenie

PD 22-2019

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD., Ing. Jana Rybárová, PhD.