PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Tepelná poistka sprinklerovej hlavice na báze poistky z neodýmu

PP 50007-2022

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP; doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., ING-PAED IGIP; prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA; prof. Ing. Milan Džunda, CSc.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Mgr. Alena Moravčíková; Ing. Miriama Golisová; Ing. Branislav Rácek

 

Motorové krídlo s vrtuľovým prstencom s dýzou

PP 50006-2022

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Ing. Darina Matisková, PhD., MBA, Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Pohon elektromobilu na rotáciu okolo zvislej osi

PP 50005-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc., Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; doc. Ing. Milan Balara, PhD.

 

Kalibračné zariadenie etalónu dĺžky

PP 50004-2022

doc. Ing. Tomáš Stejskal, PhD.; prof. Ing. Miroslav Dovica, CSc.; prof. Ing. Jozef Svetlík, PhD.

 

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Železničný vagón s elektronickou kontrolou hmotnosti, vibrácií a technického stavu nákladu

PUV 50013-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA;

 

Nákladný železničný vagón s lamelovými bočnými stenami

PUV 50012-2022

doc. Ing. Michal Balog, CSc.; doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. Stella Hrehová, PhD.;

 

Tepelná poistka sprinklerovej hlavice na báze poistky z neodýmu

PUV 50011-2022

doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing.-Paed.IGIP; doc. Ing. Michal Hovanec, PhD., ING-PAED IGIP; prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA; prof. Ing. Milan Džunda, CSc.; Mgr. Branko Mikula, PhD., ING-PAED IGIP; Mgr. Alena Moravčíková; Ing. Miriama Golisová; Ing. Branislav Rácek

 

Zariadenie na meranie statických charakteristík snímača na báze kompozitov iónový polymér/kov (IPMC)

PUV 50010-2022

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.; prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.; Ing. Monika Trojanová, PhD.