Udelené patenty:

Snímateľné upínacie zariadenie na delenie vodným prúdom

PP 40-2015

doc. Ing. Ľuboslav Straka, PhD., prof. Ing. Anton Panda, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Podstatou vynálezu je konštrukčné usporiadanie mechanického snímateľného zariadenia s rozoberateľným upínacím prvkom na zabezpečenie upnutia a horizontálnu rotáciu obrobku s plynulou reguláciou rýchlosti otáčania v obidvoch smeroch s priemyselným využitím pri delení vodným prúdom. Snímateľné upínacie zariadenie bolo navrhnuté a skonštruované ako samostatná prídavná časť s priamou aplikáciou na pracovnom stole CNC stroja s technológiou vodného prúdu.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Samosvorný západkový vidlicový kľúč

PUV 50048-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Samosvorný západkový vidlicový kľúč je využiteľný všade tam, kde je potrebné uťahovať a povoľovať matice a hlavy skrutiek na miestach, kde nie je možné použiť bežné západkové kľúče (nástrčkové a očkové) bez potreby vysunutia kľúča z pracovnej polohy a kde je potrebné pri práci preniesť do šesťhranu veľký silový účinok. Samosvorný západkový vidlicový kľúč je možné použiť aj na matice a hlavy skrutiek so značne opotrebovanými alebo strhnutými hranami.

 

Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov

PUV 50037-2018

doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., prof. Ing. Ján Piteľ, PhD., doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Integrovaný rotačný pohon na báze pneumatických umelých svalov je možné využiť v aplikáciách, kde je vhodné použitie pneumatického pohonu s požiadavkou na vysoký pomer výkon/hmotnosť a/alebo realizáciu veľmi pomalých pohybov a nezávislú reguláciu tuhosti.

 

Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s tlmiacou jednotkou 

PUV 50123-2017

prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový s tlmiacou jednotkou chráni mechanickú sústavu pred nebezpečným torzným kmitaním a nebezpečnými torznými rázmi, ktoré veľmi nepriaznivo zaťažujú strojové súčiastky, ba dokonca spôsobujú ich únavové lomy. Pneumatický ladič podľa tohto technického riešenia zvyšuje technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení, v ktorých je zaradený. Pneumatický ladič je konštruovaný tak, aby pre obidva smery otáčania umožňovala pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v torzne kmitajúcej mechanickej sústave.

 

Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový

PUV 50122-2017

prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový chráni agregát pred nebezpečným torzným kmitaním a nebezpečnými torznými rázni, ktoré veľmi nepriaznivo zaťažujú strojové súčiastky a spôsobujú únavové lomy. Daný ladič, podľa tohto technického riešenia, zvyšuje technickú úroveň a prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení, v ktorých je zaradený. Pneumatický ladič torzných kmitov jednokomorový je konštruovaný tak, aby pre obidva smery otáčania umožňoval stály pružný prenos záťažového krútiaceho momentu v sústave hnacieho a poháňaného stroja.

 

Spôsob riadenia mäkko spínaného nepriameho jednosmerného meniča so sekundárnym riadeným usmerňovačom

PUV 116-2016

prof. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD., doc. Ing. Milan Lacko, PhD., Ing. Marek Pástor, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Technické riešenie je možné využiť hlavne pre riadenie vysokofrekvenčných (frekvencia desiatky až stovky kHz) nepriamych jednosmerných meničov veľkého výkonu (rádovo jednotky až desiatky kW), kde sa už musí prednostne uvažovať s bipolárnymi polovodičovými súčiastkami najmä s IGBT tranzistormi. Technické riešenie je možné využiť pre návrh a konštrukciu zdrojov jednosmerného napätia alebo prúdu. Pri znížení spínacích strát môžu meniče pracovať s vysokými spínacími frekvenciami, čím sa dosiahne výrazné zníženie hmotnosti a rozmerov meničov pri zachovaní vysokej účinnosti. Svoje uplatnenie môžu nájsť ako zdroje konštantného alebo regulovateľného jednosmerného napätia, alebo prúdu hlavne pre väčšie výkony ako sú laboratórne zdroje, nabíjacie zariadenia, zváracie zdroje, zdroje pre osvetľovaciu techniku, zdroje nepretržitého napájania a podobne.

 

Podané prihlášky:

Zariadenie na meranie súčiniteľa tepelnej vodivosti tekutých materiálov

PP 50008-2019 + PUV 50015-2019

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Marián Lázár, PhD., prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc., doc. Ing. Natália Jasminská, PhD.

 

Stend na korektné meranie vibrácií ručného elektrického, pneumatického a hydraulického náradia

PP 50006-2019 + PUV 50014-2019

Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD., Ing. Marek Moravec, PhD., Ing. Tibor Dzuro, PhD., Ing. Anna Badidová, doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

 

Kontajner s výklopným vekom na sypký a kusový materiál

PUV 50009-2019

Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, Ing. Darina Matisková, PhD. MBA, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Milan Balara, PhD.

Zariadenie na diaľkové monitorovanie parametrov životného prostredia s upraveným dronom

PUV 50008-2019

doc. Ing. Marián Flimel, CSc., prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc., Ing. Milan Abraham, Ing. Jakub Váhovský