UDELENÉ PATENTY

Vibrácie pohlcujúca kľuka pre uchytenie rotora vodnej turbíny

PP 50025-2018

Ing. arch. Štefan Tkáč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť:

Vibrácie pohlcujúca kľuku pre uchytenie rotora vodnej turbíny je pôvodne uvažovaná ako alternatíva pre prepojenie generátora a rotora vodnej turbíny hlavne v malých vodných elektrárňach pracujúcich s inštalovaným výkonom do 1MW. Prakticky je však aplikovanie možné aj pri väčších systémoch, kde je však zvýšený dôraz na prepočítanie statických a dynamických nárokov na jednotlivé časti zostavy. Zostavu je tiež možné aplikovať pri plynových turbínach a v akýchkoľvek ďalších systémoch, kde je potrebné prepojiť dva rotujúce hriadele a eliminovať pri tom horizontálne aj vertikálne zaťaženie spôsobené vibráciami a posunom hriadeľov voči osi otáčania.

 

ZAPÍSANÉ ÚŽITKOVÉ VZORY

Nočný signalizátor prítomnosti elektrického vedenia pre nízko letiace stroje

PUV 50042-2021

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA,  doc. Ing. Milan Balara, PhD., Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno využiť v letectve, pri rýchlej doprave drobného tovaru na krátke vzdialenosti a pod. Týka sa to aj oblasti výroby, obchodu, rôznych športov a ostatných odvetví kde dochádza ku ekonomickému použitiu nízko letiacich lietadiel a vrtuľníkov. 

 

Zostava fotovoltického panela s vyhrievaním pre zimné obdobie

PUV 50039-2021

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.

Priemyselná využiteľnosť:

Zostava fotovoltického panela s vyhrievaním pre zimné obdobie je využiteľná v rámci fotovoltického systému v oblastiach so zvýšeným výskytom snehu. Umožňuje efektívne využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov aj v zimnom období. Uplatnenie je v energetike i stavebníctve.

 

Dvojrozmerne zahnuté aerodynamické krídelká

PUV 50037-2021

Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, doc. Ing. Darina Matisková, PhD., MBA; Ing. et Ing. Stanislav Szabo, MBA, doc. Ing. Milan Balara, PhD.,

Priemyselná využiteľnosť:

Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno využiť v civilnom a vojenskom letectve a vo všetkých lietadlách, ktoré majú klasický i menej obvyklý spôsob usporiadania nosných plôch.

 

PODANÉ PATENTOVÉ PRIHLÁŠKY

Sofistikovaný bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátu

PP 50002-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová, PhD.;

 

PODANÉ PRIHLÁŠKY ÚŽITKOVÝCH VZOROV

Sofistikovaný bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátu

PUV 50005-2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.; Ing. Tibor Dzuro, PhD.; doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.; Mgr. Ing. Miroslava Badidová, PhD.;

 

Výrobok na fixáciu tenkostenných materiálov pre tvorbu spojov

PUV 50004-2022

Ing. Erik Janoško; doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.; prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.; doc. Ing. Dagmar Draganovská, PhD.;