Udelené patenty:

Cigareta s filtrom

PP 59-2014

RNDr. Iveta Pandová, PhD., doc. Ing. Anton Panda, PhD., doc. PhDr. Daniela Navrátilová, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Zeolitový filter na znižovanie obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo vdychovaných plynoch (dyme) z cigariet, cigár, fajok a pod. je využiteľný pri ich výrobe na účely eliminácie škodlivých splodín a ich vplyvu na ľudí. Šetrí tiež životné prostredie pri vydychovaní dymu, ktorého škodlivosť bola eliminovaná zeolitovým filtrom. Zároveň napomáha využitiu domácich zdrojov zeolitu.

 

Zapísané úžitkové vzory:

Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pretlakovými pneumatickými umelými svalmi

PUV 50021-2018

PaeDr. Jana Mižáková, PhD., doc. Ing. Milan Balara, PhD., Ing. Mária Majovská, PhD., RNDr. Viktória Mezencevová

Priemyselná využiteľnosť: Spôsob riadenia antagonistického aktuátora s pretlakovými pneumatickými umelými svalmi je možno použiť pri krátkodobom i dlhodobom uplatnení funkčných celkov, v ktorých sú použité pneumatické svaly v antagonistickom, alebo inom zapojení. Navrhovaný spôsob riadenia je možno použiť v oblasti automatizácie, robotiky a mechatroniky, kde je obvykle použitie ľahkých, výkonných, pohyblivých a riaditeľných pohonov.

 

Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody

PUV 50011-2018

Ing. Peter Lukáč, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Stratifikátor do zásobníkového ohrievača vody je možné použiť pre zásobníky v rozmedzí bežne vyrábaných objemov do 500 litrov. V zásobníku prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti prípravy teplej vody.

 

Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom využívajúcim princíp Peltierovho javu na medziuskladnenie vodíka

PUV 257-2017

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., doc. Ing. Natália Jasminská, PhD., doc. Ing. Marián Lázár, PhD., DrSc. Ing. Karel Saksl, prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

Priemyselná využiteľnosť: Metalhydridový zásobník s teplotným manažmentom, tvoreným Peltierovými článkami a vodnými chladičmi na medziuskladnenie vodíka v tandemovom metalhydridovom kompresore s tepelným čerpadlom je určený na dočasné uloženie vodíka počas kompresie vodíka využívajúceho absorpčno – desorpčný cyklus, so zreteľom na schopnosť rýchlej regulácie tlaku vplyvom zmeny teploty metalhydridovej zliatiny. Využitím Peltierových článkov a vodných chladičov je možné znížiť teplotu metalhydridovej zliatiny pod teplotu okolia bez použitia chladiva.

 

Testovacie zariadenie pre elektrické pohony s voliteľnou pružnosťou a voliteľnou vôľou spojenia

PUV 200-2017

Ing. karol Kyslan, PhD., Ing. Milan Lacko, PhD., doc. Ing. František Ďurovský, PhD.

Priemyselná využiteľnosť: Zariadenie je možné využiť pre off-site testovanie pohonov malého a stredného výkonu, ktoré sa využívajú ako hnacie stroje pre mechanizmy s dlhými hriadeľmi, alebo pre mechanizmy, vykazujúce vôľu v zuboch, prípadne pre kombináciu oboch charakteristík.

  

Zapísané dizajny:

Guľové uzatváracie členy komplementárneho ventilového spoja

PD 77-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

Prechodný tesniaci prvok komplementárneho ventilového spoja

PD 74-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

Výmenník PCM akumulátora tepla pre spaľovací motor

PD 66-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Vyobrazenie dizajnu:

 

Kazeta PCM akumulátora tepla pre spaľovací motor

PD 65-2018

doc. Ing. Radim Rybár, PhD., Ing. Martin Beer, PhD.

Vyobrazenie dizajnu: