Poradenstvo a informácie

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Piata najväčšia ekonomika eurozóny je cieľom ekonomických ambícií mnohých slovenských podnikateľov. Krajina s mierou nezamestnanosti približne 3,5 % a pomerne vysokou úrovňou minimálnej mzdy ponúka zaujímavé pracovné príležitosti. Ak máte záujem vysielať svojich...

Katalóg energetických riešení

Katalóg energetických riešení

Vzhľadom na súčasnú situáciu vysokých cien energie je na malé a stredné podniky (MSP) v celej Európe vytváraný veľký tlak, aby znížili svoju spotrebu energie, stali sa energeticky účinnejšími a/alebo využívali uhlíkovo neutrálne obnoviteľné energie nahradením...