Poradenstvo a informácie

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Vyslanie zamestnancov do Holandska

Piata najväčšia ekonomika eurozóny je cieľom ekonomických ambícií mnohých slovenských podnikateľov. Krajina s mierou nezamestnanosti približne 3,5 % a pomerne vysokou úrovňou minimálnej mzdy ponúka zaujímavé pracovné príležitosti. Ak máte záujem vysielať svojich...

Katalóg energetických riešení

Katalóg energetických riešení

Vzhľadom na súčasnú situáciu vysokých cien energie je na malé a stredné podniky (MSP) v celej Európe vytváraný veľký tlak, aby znížili svoju spotrebu energie, stali sa energeticky účinnejšími a/alebo využívali uhlíkovo neutrálne obnoviteľné energie nahradením...

Technická dokumentácia a EÚ vyhlásenie o zhode

Ste výrobca, a plánuje uviesť svoj výrobok na trh? Ste povinný dodržať tieto podmienky:  pred jeho uvedením na trh spracovať technickú dokumentáciu, zabezpečiť, aby bola technická dokumentácia k dispozícií orgánom dohľadu nad trhom, hneď po jeho uvedení na trh,...

Telepráca z hľadiska BOZP

Podnikatelia, pracujú vaši zamestnanci aj z domu? Nezabúdajte na ich zdravie! Pandémia ochorenia COVID 19 výrazne prispela k uprednostňovaniu práce z domu, resp. telepráce. Napriek tomu, že telepráca z domu nesie so sebou mnoho výhod, ak nie je správne riadená, môže...

Spolupracujete s partnermi na pôde Spojeného kráľovstva? Viete o svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v používaní označenia CE?

Spolupracujete s partnermi na pôde Spojeného kráľovstva? Viete o svojich povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v používaní označenia CE?

Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ nastala zmena v značení výrobkov. Doposiaľ používané označenie CE bude možné v niektorých prípadoch používať najdlhšie do 1.1.2023. Nové označenie UKCA s platnosťou od 1. januára 2021 platí pre väčšinu tovaru, ktorý bol v minulosti...