Katalóg energetických riešení – 2. vydanie

Súčasná energetická situácia vyžaduje od malých a stredných podnikov v celej Európe, aby znížili svoju spotrebu energie, zvýšili energetickú účinnosť a/alebo využívali obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú neutrálne z hľadiska emisií uhlíka a nahradili tak fosílne palivá, ktoré škodia našej planéte.

Nielen európske MSP sú pod tlakom, aby vypracovali stratégie na zvládnutie potrebnej transformácie svojich energetických systémov, ešte viac to platí pre energeticky náročné priemyselné odvetvia, mestá a obce.

Vďaka obrovskému inovačnému potenciálu a schopnosti európskych MSP reagovať, existujú technológie dostupné na trhu pre riešenie týchto potrieb. Enterprise Europe Network vám prináša 2. vydanie Katalógu energetických riešení vytvoreného a publikovaného členmi „Pracovnej skupiny pre energetiku“ a ďalšími odborníkmi na energetiku siete Enterprise Europe Network.  

V tomto katalógu nájdete približne 100 inteligentných riešení a služieb. Okrem toho sú tu k dispozícii aj ďalšie informácie o možnostiach financovania zo strany EÚ, ktoré podporujú realizáciu energeticky účinných/energeticky úsporných opatrení a/alebo obnoviteľných zdrojov energie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na een@uvptechnicom.sk