Zdravá spoločnosť 2.0: Inovačné poukážky pre podnikateľov

Podnikatelia a firmy môžu v rámci programu Zdravá spoločnosť 2.0 požiadať o inovačné poukážky od SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) do hodnoty 50 tisíc eur. Využiť ich môžu na inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve. Výzva bude otvorená do polovice marca.

Kto môže získať grant?

Fyzické alebo právnické osoby podnikatelia:

 • ktorí majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov
 • ktorým ešte nebola preplatená inovačná poukážka (viac detailov na inovujme.sk).

 

Na aké aktivity dostanem grant?

Na inovatívne výrobky, procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

 • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení
 • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo
 • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov)
 • 3D tlač a 3D biotlač
 • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu

 

Čo môžem získať?

 • financovanie v podobe inovačnej poukážy od 10 000 eur do 50 000 eur,
 • intenzita pomoci maximálne 85 % z celkových oprávnených výdavkov,
 • na inovačné poukážky je vyčlenených 1 000 000 eur,
 • preplatenie inovačnej poukážky formou predfinancovania,
 • žiadateľovi môže byť poskytnutá inovačná poukážka iba raz.

 

Ako a dokedy požiadať?

Ak máte o inovačné poukážky záujem, registrujte sa na portál inowa a vyplňte žiadosť najneskôr do 15. marca 2023, kedy sa uzatvára prvé hodnotiace kolo.

Dôležité odkazy

 

Obsah pripravený v spolupráci s portálom grantup.sk