EEN

Výzvy v oblasti energetiky

Európska komisia vyhlásila nové výzvy na podporu inovácií v oblasti energetiky v rámci bloku výziev pod názvom Udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie HORIZON-CL5-2022-D3-02. Zapojením sa do výziev majú žiadatelia možnosť získať pre svoje projekty...

Špičková realizácia

Špičková realizácia

Enterprise Europe Network pri UVP TECHNICOM realizovalo dňa 18.5.2022 v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ školenie s tematikou Špičková realizácia. Školenia sa zúčastnilo dvanásť majiteľov a kľúčových zamestnancov...

Výzva H2022 – AMULET

Výzva H2022 – AMULET

Hľadajú sa MSP na vývoj ľahkých materiálov pre automobilový, letecký a kozmický priemysel, energetiku a stavebníctvo. AMULET 1. otvorená výzva: príležitosti pre MSP pôsobiace v automobilovom, energetickom, stavebnom, leteckom a kozmickom sektore. Projekt...