EEN

Záznam z podujatia k výzvam z Plánu obnovy

Záznam z podujatia k výzvam z Plánu obnovy

Formát Ranných káv, ktoré organizuje Enterprise Europe Network, UVP Technicom a grant UP sa pomaly rozbiehajú z pohľadu účasti aj z pohľadu zvedavosti účastníkov. 8. februára sa uskutočnila hybridné podujatie o zámeroch z Plánu obnovy pod komponentom výskum, vývoj,...