EEN

Technická dokumentácia a EÚ vyhlásenie o zhode

Ste výrobca, a plánuje uviesť svoj výrobok na trh? Ste povinný dodržať tieto podmienky:  pred jeho uvedením na trh spracovať technickú dokumentáciu, zabezpečiť, aby bola technická dokumentácia k dispozícií orgánom dohľadu nad trhom, hneď po jeho uvedení na trh,...

Telepráca z hľadiska BOZP

Podnikatelia, pracujú vaši zamestnanci aj z domu? Nezabúdajte na ich zdravie! Pandémia ochorenia COVID 19 výrazne prispela k uprednostňovaniu práce z domu, resp. telepráce. Napriek tomu, že telepráca z domu nesie so sebou mnoho výhod, ak nie je správne riadená, môže...

Výročná konferencia Enterprise Europe Network

Výročná konferencia Enterprise Europe Network

Výročná konferencia (Annual Conference) siete Enterprise Europe Network, ktorej členom je aj UVP Technicom, sa tento rok konala v Prahe a on-line 25. – 27. októbra 2022. Počas troch dní sa zástupkyne UVP Technicom, Alena Poláková a Mária Radvanská, zúčastnili...